Ett antal organisationer och föreningar tillsammans med kommuner och Västra Götalandsregionen finns redan på plan för att stödja arbetssökande, företagare och tjänstemän. Marita Hirschberg, Liberala Kvinnor Skaraborg skapade tillsammans med övriga styrelsemedlemmar en intressant mötesplats på Röda kvarn i Lidköping med ett seminarium den 1 oktober. Fokus låg på möjligheter för alla medborgare att hitta vägar ut på arbetsmarknaden. Föredragen lyfte alla fram genusperspektivet. Engagerade föreläsare berättade på ett lättförståeligt sätt om sina verksamheter .

Annons

Louise Clausen från Kvinna Skaraborg informerade om Budkavle för jämställdhet. Hon berättade om hur det står till med jämställdheten bland kommunernas politiker och höga tjänstemän. Kvinnor är oftast mer välutbildade än män men erhåller ändå lägre löner.

Enterprise Europe Network med Turnprojektet presenterades av Ulrike Firniss. Här kan redan etablerade företagare få stöd att hitta vägar och affärskontakter som möjliggör etablering av företaget ut i Europa. Turn är ett riktat projekt där endast kvinnliga företagare kan få detta stöd. Ulrike Firniss önskade att fler skulle ta del av möjligheten att få hjälp att hitta rätt i gyttret av EU-stöd och att gratis få tips om partners i affärssamarbete.

 

Gabriella Bosnjakovic tog åhörarna närmare på lokal nivå genom Leader Västra Skaraborg. Flera möjligheter presenterades där idéer kan testas genom att söka ekonomiskt stöd fanns med. Leader stöder projekt inom jämställdhet, för ungdomar, integration samt miljö och hållbar utveckling. Ett av syftena är att möjliggöra utvecklandet av glesbygd och landsbygd. Fortfarande finns två miljoner kvar att söka inom perioden till 2013.

Lena Tidstam, Nyföretagarcentrum Skaraborg berättade om professionell hjälp att komma vidare med sina egna idéer. Hon berörde allt från en tydlig affärsidé till bankernas förhållningssätt. Konferensen avslutades med Stina Vernersson från arbetsmarknadsenheten i Lidköping som beskrev hur ett stöd för personer som hamnat långt utanför arbetsmarknaden kan se ut i kommunal regi. Ordförande IngMarie Larsson tackade med blommor och en utmaning att inför framtiden skapa fler mötesplatser för att underlätta för den enskilde att ta del av de omfattande stödmöjligheter som finns.