När tidningen når kommunstyrelsens ordförande Åsa Karlsson (S) för att höra hur hon ser på förslaget i uppropet hänvisar hon genast till socialnämndens ordförande. När tidningen frågar om inte kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar säger hon att hon ännu inte läst hela uppropet och att hon inte kan svara på frågeställningen.

Socialnämndens ordförande Björn Cavalli-Björkman uttrycker sig kortfattat om de gode männens förslag.

— De äger sin fulla rätt att göra ett upprop om de inte är nöjda. Jag ser positivt på att de engagerar sig, säger han.

Vad anser du själv om förslaget de framför?

— Vi följer Migrationsverkets regler. Är man 18 år är man vuxen, säger Björn Cavalli-Björkman.

Andra kommuner har valt att ta ett fortsatt ansvar för ungdomar som skrivs upp i ålder, hur ser du på det?

— Det är fyra, fem kommuner som tagit ett annat beslut. Vi andra har valt att följa Migrationsverkets regler, säger han innan han avslutar samtalet.

Tidningen har också sökt Migrationsverket, utan framgång.