Naturskyddsföreningen var med och överklagade Big Rock Explorations tillstånd från Bergstaten att leta gas och olja på 18 000 kvadratkilometer på Falbygden.

Janne Lindholm, bosatt i Leaby och aktiv i Svenska Naturskyddsföreningen Skaraborg, konstaterar att överklagandena inte ledde någonvart när Högsta förvaltningsdomstolen som sista instans inte tog upp målet för prövning.

— Sedan sa Bergstaten nej till provborrning i Stenstorp med samma argument som vi använde, som att det medför risker för naturvärden och grundvatten.

När Big Rock Energy återkommer med en ny utvecklad ansökan om att få undersöka och provborra i Stenstorpsområdet säger Janne Lindholm att man kommer att överklaga ett eventuellt tillstånd.

Annons

— Vi gör det med en dåres envishet. Det är ett dåligt förslag, säger han.

När Big Rock Exploration nu är på väg att utnyttja sitt stora tillstånd på Falbygden genom två inledande provborrningar på Snösbäck ser Janne Lindholm risker.

Ett par hundra meter nedanför provborrningarna ligger rikkärret Hopamarken med en känslig flora. Vattnet därifrån rinner vidare till Djupadalen.

— Slammet man får upp när man borrar genom alunskiffern innehåller uran och tungmetaller, säger Janne Lindholm.

"Meningslöst"

Att bryta igenom skifferlagren med borr kan göra att grundvatten på olika nivåer blandas, och att man förändrar hur grundvattnet rör sig ner mot kärret.

— Framför allt är det ett meningslöst projekt, det finns inget att hämta under marken. Ska man få upp någon gas att tala om får man borra en jäkla massa hål.

Enda sättet att utvinna något är att gräva upp och mala skiffern och koka ur oljan, säger Janne Lindholm.

— Det lär de aldrig få något tillstånd för.