Lotta Bergseth, tidigare Imberg, är uppvuxen på Fjällets gård norr om Skövde, Hon gick medieprogrammet på Västerhöjdsgymnasiet och började samtidigt jobba som fotograf. Sedan gick flytten till Stockholm där hon bland annat arbetade på tidningen Metro i tolv år. Och det var där idén till Mobile stories föddes. Lotta Bergseth och hennes kollega Jenny Sköld märkte att många av ungdomarna de mötte i arbetet var skeptiska till media, och ifrågasatte tidningsartiklarnas sanningshalt. De två satte då igång att utveckla en app där ungdomar ska lära sig och publicera egen samhällsjournalistik. Under ett års tid har de träffat lärare, myndigheter och forskare som alla är oroade över samma sak: det källkritiska tänkandet hos unga brister. De tror mer på det som kompisarna delar på exempelvis Facebook än på traditionell media, även om avsändaren visar sig vara en högerextrem sajt. Och det är detta som Lotta Bergseth och Jenny Sköld vill förändra.

Annons

– Ett av lärarnas stora problem i dag är att hitta sätt att arbeta med källkritik. Med appen kommer de att kunna jobba med detta från grunden, säger Lotta Bergseth, som är vd för Mobile Stories.  

Hon tror att eleverna kommer att tvingas fundera på var informationen kommer ifrån, när de själva skriver. Och att de kommer upptäcka att de kan göra skillnad med sina texter, foton och filmer som de kan publicera på appen som fungerar som en slags digital rikstäckande skoltidning.

Projektet har ytterligare ett syfte:

– Vi vill stärka ungas inflytelse i kommunerna genom deras journalistik. Skolarbetena ska bli på riktigt, säger Lotta Bergseth.

När appen är helt utvecklad ska kommuner och utbildningsföretag kunna köpa den och låta sina högstadie – och gymnasieskolor använda verktyget. Mobile stories har fått statligt bidrag från Vinnova för att utveckla appen.