När Kriminalvården rustar för framtiden prioriteras anstalterna Hall och Tidaholm, två av landets klass 1-anstalter.

Målet är att de ska vara två moderna och långsiktigt rustade anstalter för manliga intagna i högsta säkerhetsklassen.

— Både Hall och Tidaholm är anstalter där vi både behöver och kan säkra en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det finns tillräckligt många brukbara platser, en stabil fastighetsägare och ett verksamhetsinnehåll som främjar klienternas återanpassning i samhället. I förhållande till idag behöver anstalterna dock bli större och mer moderna för att vara bärkraftiga på lång sikt, säger Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör, i ett pressmeddelande.

Fler platser

För Tidaholms del innebär det att anstalten kommer att renoveras och byggas ut för att kunna ta emot fler högriskfångar.

Idag rymmer anstalten 146 platser för klienter. Enligt planen ska antalet platser utökas till 200.

Annons

— Frågan behöver utredas ytterligare och utgångspunkten blir hur många platser i klass 1 vi bedömer att vi behöver totalt, säger Hanna Jarl.

På Hall utanför Södertälje planeras det för 300 platser totalt, vilket nästan är en fördubbling mot dagens 165 platser.

Ett riktmärke

Tidaholmsanstaltens chef, Mikael Wallin, ser mycket positivt på framtidsplanerna. Det väcker förhoppningar och framtidstro och öppnar dessutom upp för fler arbetstillfällen.

Wallin betonar dock att planerna på 200 platser är mer av ett riktmärke än en faktisk bestämmelse.

— Det kan bli något fler eller något färre, men det är ingen tvekan om att vi kommer att växa. Klass 1-anstalter kräver stora resurser både personal- och säkerhetsmässigt och därför behöver uppnå en viss volym för att vara kostnadseffektiva

Finns det några nya besked om när och hur expansionen kommer att ske?

— Processen är ganska utstakad. Projektdirektiven är framtagna och fastställda, men jag tror nog att det dröjer ytterligare något år innan det tas några spadtag. Vi bygger för framtiden och då är det viktigt att göra det förberedande arbetet så grundligt som möjligt.

Övergripande arbete

Att utveckla Hall och Tidaholm är ett första steg i den nya satsningen på Kriminalvården som generaldirektören beslutade om i maj 2016.

En av de bärande strategierna i denna satsning innebär att omklassificera anstalter och utveckla den lägsta säkerhetsklassen.