När Kriminalvården rustar för framtiden prioriteras anstalten i Tidaholm, Hall och Sagsjön. För Tidaholmsanstaltens vidkommande innebär det att anstaltsområdet fördubblas. Anstaltschefen Mikael Wallin och projektledaren Peter Karlsson berättar om framtiden.

Specialfastigheter, som äger fastigheterna och som har kriminalvården som hyresgäst, har köpt 27 hektar mark av Tidaholms kommun.

LÄS HELA PREMIUMARTIKELN HÄR: Många nya jobb när anstalten bygger ut

– Det handlar om att bygga utanför anstaltsområdet eftersom direktiven är att inte gå ner i platsantal under projektet eftersom det råder platsbrist. Vi får helt enkelt inte stänga ner någon avdelning utan bygga, flytta och sedan riva, säger projektledaren Peter Karlsson.

Enligt planen handlar det om två stora bostadsavdelningar med 120 platser i varje hus. Husen ska sektioneras så att det ryms tio platser i varje bostadskorridor.

Idag har anstalten 146 platser. I framtiden räknar man med runt 240 platser. Det innebär att det kommer att krävas rekrytering av personal.