Annwor Haglund är i grunden socionom men har arbetat som diakon inom Svenska kyrkan sedan 1992.

— Nu är jag i stort sett enbart innanför fängelsemurarna, i huvudsak i Tidaholm men även i Kumla där jag har retreats och även i Mariestad där jag haft etikundervisning.

Hennes framförande handlade mycket om hur man ser på saker och ting ur ett människoperspektiv - om människors lika värde.

— Hur definierar du en människa? Alla har samma värde, men är det så egentligen? Är alla lika mycket värda i dina ögon? De jag möter är människor, men som hamnat snett av olika anledningar.

Utanförskap

Varför hamnar då vissa snett och andra inte?

Annons

— Enligt en man som jag mötte i Mullsjö en gång så handlar det om två saker. Upplevelsen att man saknar pengar och om utanförskap.

Gemensamt för alla som sitter bakom murarna i Tidaholm är att de är dömda av svensk domstol enligt svensk lag.

— Jag möter mördare, bankrånare och personer som utfört våldsrelaterade brott eller är döma för narkotikabrott. Oavsett vilket är alla beroende av att bli sedda. Det är helt frivilligt att ta kontakt med mig, det är många som gör det.

Olika livsresor

Hon har en plan med sitt arbete.

— Jag ser dig, jag bryr mig om dig, du är älskad för din egen skull. Men jag kan inte älska den handling du gjort och straffas för och det talar jag om för internerna också.

Alla människor är olika med olika livsresor. Enligt diakonen är ingen född utan att Gud ville det.

— Enligt kriminalvårdens reglemente har alla rätt att utöva sin religionstro och det finns möjlighet att träffa ledare för olika religioner. Det finns möjlighet till enskilda samtal och att gå på gudstjänster.

Hon läste avslutningsvis delar av dikten Till eftertanke av Søren Kirkegaard.

Om jag vill lyckas

med att föra en människa mot ett bestämt mål,

måste jag först finna henne där hon är

och börja just där.

Den som inte kan det

lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra

Kulturcaféet arrangeras av kultur- och fritid och Studiefrämjandet. Efter föreläsningen serverades fika. Nästa gång, 1 november, berättar Jan-Olof Göthberg om Vättersjöfarten.