Nu tycks kommunen för sin del äntligen ha insett det och hakar på Billingehus planer. Vad de två parterna ska ta på sig att genomföra har redovisats. Jag vill då påminna om önskemål som framförts bland annat från näringslivets sida, men även personligen.

Kommunen:

Tillgänglighet: För att nå området måste tillgängligheten öka. Idén om linbana togs åter upp i samband med resecentrums tillbyggnad. Linbanor är det billigaste transportmedlet. Pris inhämtade från Schweiz. Då var kostnaden 6 miljoner för bana med korgar för tolv personer och korgar som gick var åttonde minut i vardera riktningen från resecentrum till Billingehus under högsäsong. Idén fick ej gehör då. Nu är det dags att idén tas upp igen, liksom busstrafik.

Slalombacken: Förlängning av slalombacken med 300 meter och få en ökad fallhöjd med tre meter, vilket var godkända mått för världstävlingar för damer, togs upp i samband med att ett AB önskade få bygga en inbyggd slalombacke för året runtåkning. Några få politiker var emot förslaget. 2 februari 1999 motionerade Gösta Carlson och Ulf Leuchovius i KF om upprättande av en detaljplan för möjlig förlängning av slalombacken, men fick nej. Nu ingår en förlängning i de nya planerna. I våra tidigare planer hade vi med turister från Nordtyskland, Danmark (med flyg) samt från södra Sverige, vilka alla saknar lämpliga skidbackar. Glöm inte dem nu, utveckla flygplatsen!

Annons

Utomhusbadet: För att få ökad användning framfördes idén om förskjutbar överbyggnad för året-runt-bad och simtävlingar.

Hållsdammen: Vi framförde idén om flytande Casino med internationella regler. Efter 15-20 år har idén nu etablerats, men på andra orter.

Övrigt i Billingens friluftsområde: Nu är det dags att kommunen säger nej till Cementas ansökan om förlängningstillstånd för brytningar. De skulle inverka mycket negativt på friluftsområdets helhet.

Tanken med linbanan var att kunna förlänga den från Billingehus norrut, safarilinbana, samt eventuellt till Sommarland.

Billingehus: De planer som nämnts är mycket välkomna och erforderliga. Det medicinska centret bör ej förglömmas, det var Arnes och Majas grundtanke och fanns i början, men försvann, vilket representant påtalat. Tornet har varit uppe några gånger men ej kommit upp. Vid förlängning av backen kan man eventuellt göra vissa arrangemang tillsammans.

De idéer som jag angett ovan, framförde jag som ordförandet i dåvarande Skövde Näringslivskommitté. Under oktober 2003, näringslivsveckan, hade SLA en "galenskapsbilaga", vilken jag med stort nöje läste och besvarade med artikeln "Nygamla galenskaper", vilken dåvarande SN tog in i sin helhet. Idéerna var då 16 år gamla. Inkubationstiden har varit lång och det är glädjande att nuvarande politiker tycks vara mer framsynta.

Gösta Carlson

Civilingenjör, före detta ordförande Skövde Näringslivskommitté