I motionen skriver Johansson: ”Moderaterna ska vara ett parti som skyddar medborgarna från omotiverad beskattning, som verkar för att avgränsa statens åtaganden och som värnar och främjar fri och sund konkurrens. Därmed bör Moderaterna också vara ett parti som verkar för en mycket begränsad och avgränsad public service”.

- Jag blev mycket förvånad och besviken över att Moderaternas riksdagsgrupp ställde sig bakom införandet av denna skatt, förklarar Anders G Johansson i ett pressmeddelande. Skatten är orättfärdig, omodern samt orimligt hög. Det är sådana skatter som jag menar att vårt parti förväntas bekämpa.

Anders G Johansson hoppas att motionen vinner Skövdemoderaternas bifall och slutligen tas upp och prövas vid Moderaternas nationella partistämma.

- Jag bedömer att en stor andel av partiets medlemmar delar min syn på public service och har samma uppfattning som jag om skatten. Därmed är jag förhoppningsfull om att vid partistämman kunna samla en majoritet bakom motionen och därmed liberalisera partiets mediepolitik, förklarar Anders G Johansson.

Moderaterna i Skövde håller sitt årsmöte den 19 februari. Förbundsstämman för Moderaterna i Västra Götaland genomförs den 11 maj. Partistämman hålls 17-20 oktober.