Paracetamol är ett smärtlindrande och febernedsättande ämne som i rekommenderade doser är säker att använda – men där för stora mängder kan ge allvarliga leverskador. Alvedon 665 mg har en modifierad frisättning av paracetamol vars syfte är att ge smärtlindring över längre tid.

Fakta: Information till patienter

Detta är Läkemedelsverkets samt Vårdguiden 1177:s information till patienter:

– I Sverige finn..

Fakta: Information till patienter

Detta är Läkemedelsverkets samt Vårdguiden 1177:s information till patienter:

– I Sverige finns bara Alvedon 665 mg som godkänt och receptbelagt läkemedel med paracetamol med modifierad frisättning.

– Om du tar Alvedon 665 mg kan du fortsätta att göra det. Men du bör prata med din läkare om vad du kan ersätta läkemedlet med om du behöver ytterligare behandling när läkemedlet kan dras in.

– Paracetamolläkemedel med omedelbar frisättning påverkas inte av en eventuell indragning.

– Patienter uppmanas fortsätta att använda paracetamolläkemedel enligt instruktioner i bipacksedeln och särskilt följa instruktionerna om hur mycket man kan ta.

– Kontakta sjukvården direkt om du har tagit eller tror att du har tagit mer än den rekommenderade mängden av något läkemedel som innehåller paracetamol. Detta eftersom leverskadan som kan uppstå märks först efter ett par dagar.

KÄLLA: Läkemedelsverket och 1177.se

Orsaken till att läkemedlet nu föreslås stoppas är att det finns svårigheter att behandla överdosering av just paracetamol som frigörs över längre tid. Detta berör inte läkemedel med snabbverkande paracetamol.

Annons

Under förra året avled en person i Göteborg och två fick så allvarliga leverskador att de behövde levertransplantation efter användning av Alvedon 665 mg, skrev SVT Nyheter Väst i fjol.

Enligt bedömningen som europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har gjort så överväger inte fördelarna med läkemedlet komplikationerna som kan uppstå vid överdosering, skriver Läkemedelsverket.

Rekommendationen om att indragningen kommer att skickas vidare till Europeiska kommissionen som väntas fatta ett bindande beslut i februari 2018, skriver Läkartidningen. Därefter genomför Läkemedelsverket beslutet i Sverige.

Alvedon 665 får säljas fram tills beslut fattats men redan nu rekommenderar Läkemedelverket att patienter som använder läkemedlet pratar med sin läkare om vad man kan ersätta det med.

Fotnot: PRAC:s rekommendationer gäller läkemedel med modifierad frisättning av paracetamol, i Sverige finns endast Alvedon 665 mg i denna grupp, enligt Läkemedelsverket. Övriga paracetamolläkemedel berörs inte av rekommendationerna om indragning.