Det innebär att alla som vill komma upp till fritidsområdet, Billingens camping och Billingehus måste åka via Åsbotorpsvägen.

– I samband med läckan såg vi även betydande brister i kringliggande ledningsnät. Vår bedömning är att dessa brister behöver åtgärdas omgående under någorlunda planerade förhållanden. Tidpunkten för arbetet är naturligtvis inte den bästa, men vi gör detta för att minska risken för ett akut ledningshaveri, säger Tomas Lindberg som är ansvarig för ledningsnätet i Skövde kommun, i ett pressmeddelande.

Alphyddevägen stängs av ovanför avfarterna till Snövägen och Regnbågsvägen. Arbetet kommer att pågå från och med onsdagen den 11 januari klockan 15.00. Arbetet väntas vara klart fredagen den 20 januari klockan 16.00. Blir arbetet klart tidigare kommer vägen att öppnas för trafik.

För att ge plats åt höga fordon kommer Åsbotorpsvägen höjdröjas onsdagen den 11 januari.

Under perioden som arbetet pågår kommer trafikanter som ska besöka Billingen bli hänvisade med orange vägvisning via Dalvägen - Ekängsvägen - Lerdalavägen - Åsbotorpsvägen. Se bifogad karta.