Debatten kring de fem budgetförslagen beskrevs av ledamöterna som livlig och med ett gott stuns. Den pågick i fyra timmar, innan fullmäktige tog paus för middag.

Alliansens budgetförslag innehöll ingen skattehöjning, till skillnad från S, V och MP. SD har tidigare gjort klart att man helst skulle vilja se en skattesänkning, men konstaterat att det är svårt att föreslå i dagsläget.

Alliansen anser att deras budgetförslag främst syftar till att öka intäkterna till Skövde.

– Vi har haft ett övergripande fokus på hur vi ska finansiera framtidens välfärd, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hon redovisade med stora penseldrag Alliansens tankar på hur fler ska lockas till Skövde, både människor och företag och hur man ska få skatteintäkterna att öka.

– Skövdes absolut största utmaning är befolkningsutvecklingen där unga och äldre ökar med 40 procent medan folk i arbetsför ålder minskar.

Därför har Alliansen valt att lägga 78 procent av budgeten på att kratta manegen inför framtiden.

– Skövde är dragloket i Skaraborg. Vi är ett regioncentra och det ställer krav, det är något vi måste ta höjd för i vår budget.

Mycket av debatten kom att handla om skolan.

– Vårt fokus är på ökat resultat och därför skjuter vi också till tio miljoner kronor extra för att stärka skolan och få en mer likvärdig skola, säger Katarina Jonsson.

Annons

Annat som prioriteras är hur stadens attraktivitet ska ökas, högskolan anses som viktig liksom satsningen på Billingen, som ska främja besöksnäringen och skapa fler arbetstillfällen. Men även bostäder står högt på agendan.

– Här har vi kvar vårt fokus på 400 nya bostäder per år. Annat vi vill satsa på är trygghet, integration och mer kameraövervakning. Vi vill också göra om Mariesjö till ett urbant samhälle dit ungdomar attraheras för att sätta Skövde i centrum även hos unga.

Katarina Jonsson (M) hade önskat en delvis annan debatt.

– Vi har haft en debatt om hur vi ska fördela pengar, inget om hur vi ska skapa resurser, de kronor vi ska fördela. Vi ser ökade kostnader på 35 miljoner per år fram till 2021.

Alliansens budgetförslag fick kritik för att vara underfinansierad.

– Vi pratar budget 2019 och sen kommer nya skarpa förslag för 2020 och 2021 när vi har alla spelkort på hand, säger Katarina Jonsson.

Johan Ask (S) menade att ta ansvar är också att inte låta "hålet" bli för djupt.

Socialdemokraterna slog främst på att kommunens kärnverksamhet måste prioriteras.

– I vår budget skulle 40 miljoner gå till skolan årligen och investeringen på Billingen minska med 57 miljoner, säger Johan Ask.

MP reserverade sig mot fullmäktiges beslut att anta Alliansens budget, liksom S och SD.

Läs mer här: SD, V och MP lägger fram sina budgetförslag.

Läs mer: Skolan i fokus i S skuggbudget.

Läs mer: Alliansen presenterade sitt budgetförslag.