Trygghet och säkerhet är ledorden i Moderaternas gruppledare Anders G Johanssons förslag om kameraövervakning på offentliga platser i Skövde. I takt med att staden växer läggs nu planen fram för att öka tryggheten hos skövdeborna, där kommundirektören tillsammans med Brottsförebyggande rådet och den nya säkerhetsstrategen som väntas vara rekryterad till hösten ska arbeta med förslaget.

De ska även lägga fram platser som är särkilt brottsutsatta och därför kan vara aktuella att övervaka. Garpaparken, där dagens möte hölls, kan bli en av dem.

— Här i Garpaparken där insynen är dålig har kvinnor blivit utsatta för brott vid flera tillfällen. Därför skulle en kamera vara bra här, säger Anders G Johansson.

Conny Brännberg (KD) står helt bakom förslaget för en ökad trygghetskänsla i staden.

Annons

— Målet är att Skövdes befolkning inte ska känna sig otrygga på platser där vi kan förebygga det. Det gäller att ligga steget före, menar han.

Brännberg ser gärna att medborgarförslag för att öka tryggheten når politikerna.

— Om det finns skövdebor som har fler idéer på hur vi kan arbeta, så hör av er.

Ett vanligt motargument i debatten om kameraövervakning i samhället är att den är integritetskränkande. Anders G Johansson ser dock inte invändningen som ett problem i frågan om att sätta upp kameror i staden.

— Jag tycker att oron är obefogad. För mig är det självklart att trygghet och säkerhet kommer först, säger han.

Förslaget kommer nu att skickas vidare till kommunfullmäktige där det ska behandlas innan det blir aktuellt att sätta upp kameror. Tidigast sent 2017 kan delar av Skövde, enligt Johansson, vara kameraövervakat.