Alliansens budgetförslag presenterades av Katarina Jonsson (M), Ulrica Johansson (C), Ulla-Britt Hagström (L) och Marianne Gustavsson (KD).

Jonsson konstaterade inledningsvis att Skövde, liksom Sverige i stort har en stor utmaning framför sig

– Vi har en befolkningsutveckling som innebär att gruppen barn och äldre kommer att utgöra två tredjedelar av befolkningen inom tio år.

– Det medför en ekonomisk utmaning då bara en tredjedel av kommunens invånare kommer att vara i arbetsför ålder, konstaterar Jonsson.

Med de förutsättningarna klara gäller det att hitta en balans i hur de kommunala skattemedlen ska användas på bästa sätt. Å ena sidan behövs mycket pengar för att upprätthålla den gemensamma välfärden inom skola, vård och omsorg. Å andra sidan måste kommunen fortsätta göra investeringar för att göra Skövde till en plats dit människor i arbetsför ålder vill flytta för att jobba, så att det kommer in nya skattepengar som kan fortsätta bidra till välfärden.

När det gäller den första delen märks den tydligt i alliansens budgetförslag i form stora investeringar på både förskolor och äldreboende.

Under de kommande tre åren ska det byggas skol- och förskolelokaler för 346 miljoner, medan man bygger äldreboende och gruppbostäder för drygt 230 miljoner kronor.

Vad gäller förskolor är Dalvägen, Trädgårdsstaden och Mossagården namngivna objekten i investeringsbudgeten, medan den fjärde förskolan ännu inte är geografiskt placerad.

Annons

– Som demografin ser ut nu så behöver satsa ganska stora pengar på att bygga förskolor och skolor, vilket vi också gör, så våra barn har någonstans att gå i skolan, konstaterar Ulrica Johansson.

Avseende äldreboenden är utbyggnaden av Ekedal med 80 platser den stora och enda investeringen inom segmentet, med en budgeterad kostnad på 185 miljoner. Här är dock beslutet fattat tidigare, men kostnaderna kommer att belasta 2019 års budget.

Men det ska inte bara investeras i lokaler, utan även verksamheterna kommer att få tillskott för att klara av sina uppdrag. Exempelvis får barn- och utbildningsnämnden 21,5 miljoner för att möta ökningen av antalet barn och unga, medan man skjuter till 26 miljoner kronor för att säkerställa kvalitén inom äldreomsorgen och LSS.

Barn- och utbildning får dessutom ytterligare 10 miljoner kronor till speciella ändamål.

– De pengarna är en riktad prioritering och ska gå till en satsning på en likvärdig skola i hela kommunen, samt till barn med särskilda behov, säger Katarina Jonsson.

När det gäller satsningen på Kulturhustorget har den inte haft någon prislapp tidigare. Nu är den satt till 25 miljoner. För de pengarna får man en mer tydligt sammanhängande torgyta som ska binda ihop hela platsen mellan Kulturhuset och hotell Billingen.

– Tanken är att torget ska bli en inbjudande mötesplats. Det kommer att finnas plats för uteserveringar och det blir även en scen för mindre arrangemang och det kan även bli en toalett, säger Katarina Jonsson.

Två andra prissatta satsningar från alliansen är 4,5 miljoner kronor för att fortsätta med den så kallade Skövdemodellen med serviceassistentjobb för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom vill man avsätta 6 miljoner kronor om året från 2019 för att bygga laddstolpar för elbilar.

Med alla plus och minus på plats landar 2019 års budget enligt alliansens förslag på ett överskott på 37 miljoner kronor.