Förslaget som kommer läggas fram till kommunstyrelsen på onsdag innehåller förhållningssätt som är tänkta att integrera nyanlända. Katarina Jonsson (M), Ulrica Jonsson (C), Christer Winbäck (L) och Marianne Gustavsson (KD) ställer sig bakom förslaget.

– Både Sverige och Skövde står inför en stor utmaning. Det framgick i Arbetsförmedlingens barometer att det råder extremt stor brist på arbetskraft. Vi ser detta förslag som ett sätt att ge nyanlända en möjlighet samtidigt som vi möter den situation som finns på arbetsmarknaden, säger Katarina Jonsson.

Christer Winbäck menar att det finns en kritik i samhället mot att nyanlända inte lär sig den svenska kulturen.

– Vi vill hjälpa dem med stöd att känna sig mer svenska. Det handlar inte om att ändra deras kultur utan om att få dem att förstå den svenska kulturen, säger han.

I förslaget ställs också krav för att motivera den egna integrationen.

– Vi vill att människor ska ha ett incitament att barnen ska gå i skolan annars får de inte längre försörjningsstöd, fortsätter Katarina Jonsson.

Gällande boende vill man arbeta brett mot hyresvärdarna. Man ska där erbjuda en så kallad boskola som hjälper nyanlända att förstå bostadsmarknaden och hur man exempelvis går tillväga för att söka bostad. Inte heller ska enskilda aktörer erbjuda bostäder i samma område, politikerna menar att det för integrationens skull är bättre att nyanlända bor på olika platser i kommunen.

Annons

Särskilt framhävs språkets betydelse. Katarina Jonsson poängterar att det nu går för långsamt för människor att lära sig svenska, hade detta gått fortare hade det också varit lättare att integrera dessa människor.

– Vi försöker förbereda Skövde för att vi ser att det kan bli problem i framtiden.

Skövde har ett, i förhållande till riket, lågt försörjningsstöd. Istället används "Skövdemodellen" för att leda nyanlända till arbete. Allians för Skövde ser förslaget som ett sätt att vidareutveckla modellen.