Theres Sahlström förklarar att äldreomsorgen skrivit kontrakt med Folktandvården om att delta i ett treårigt projekt som ger omsorgen tillgång till en tandhygienist på halvtid. En person som är anställd av regionen.

Ordföranden förklarar att det inte handlar om vanlig tandvård i den bemärkelsen att de äldre skulle få besöka tandvården.

– Det handlar mer om att informera de äldre om vikten av en god munhygien. Är man exempelvis dement kanske man inte kommer ihåg att borsta tänderna och behöver bli påmind om det, säger Theres Sahlström.

Hon betonar att kontraktet om att delta i projektet är så färskt att hon inte i detalj kan säga exakt hur det kommer att gestalta sig för den enskilde.

– I Mariestad har man redan startat projektet och vi har goda erfarenheter därifrån. Att Skövde kom med i det här är jätteroligt.

Hon förklarar att munhälsa är en viktig och komplex fråga som har med mathållning och mycket annat att göra, att det är en helhet som påverkar allmänhälsan.

– När man blir äldre förändras munhälsan, en del läkemedel orsakar exempelvis muntorrhet. Vi vet också av erfarenhet att en del äldre förlorar en regelbunden kontakt med tandvården och därmed drabbas av munhälsoproblem, säger Theres Sahlström.

En dålig munhälsa kan påverka till exempel kostvanor och sociala relationer negativt, skriver nämnden i ett pressmeddelande.

Annons

Projektet startar i oktober 2018. Västra Götalandsregionen står för samtliga personalkostnader under projektperioden medan Skövde kommun står för arbetsplats.