Den allra vanligaste orsaken till att människor blir av med körkortet är att de har gjort en väsentlig trafikförseelse. Oftast rör det sig om fortkörning. Därefter kommer medicinska skäl, där det alltså brukar finnas en koppling till ålder.

Av totalt nästan 32 000 återkallade körkort i Sverige under 2016 var det omkring 8 200 som återkallades av medicinska skäl, ett hundratal fler än året innan. Det visar Transportstyrelsens statistik.

— Vi ser ingen markant förändring. Det är ganska statiskt, säger Mikael Andersson.

1 300 återkallade körkort

Detta gäller såväl på riksnivå som om man bryter ned siffrorna på länsnivå. I Västra Götaland är antalet bilförare som har fått sitt körkort återkallat av medicinska skäl i stort sett oförändrat om man jämför de två senaste åren. Det rör sig om cirka 1 300 bilförare.

Åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd som kan leda till att man blir sämre på att köra bil är kan vara stroke, demens och synnedsättningar.