Akutavdelningen vid SKAS i Skövde hör till landets största - här passerar 55 000 patienter per år - och tidigare har det ofta varit problem att nå full bemanning, speciellt under semestertid. Men inte i år.

– Visserligen är vi trångbodda eftersom avdelningen ursprungligen är dimensionerad för 25 000 patienter per år, men vår nya arbetstidsmodell har blivit väldigt uppskattad, konstaterar Hans Halén.

I princip lägger varje anställd sin arbetstid själv, allt enligt ett pilotprojekt som drogs igång i augusti förra året. Visserligen har det i praktiken resulterat i en arbetstidsförkortning som "kostar" tio tjänster. Men övertiden har minskat och det har blivit lättare att rekrytera nya medarbetare. Hittills har 20 nya anställt och ännu fler har sökt.

– Samtidigt minskar andelen som säger upp sig och vi har till och med fått tillbaka sådana som tidigare slutat på grund av att de inte fick arbetstiderna att gå ihop med familjelivet i övrigt, berättar enhetschef Ingela Johansson.

En tydlig prioritering på planen för kompetensutveckling har också bidragit.

– Faktum är att verksamheten skulle falla som ett korthus utan den, säger enhetschef Elisabeth Fransson.

Trångt är det visserligen fortfarande, men även där finns en ljusning i sikte genom bygget av en helt ny akut. En som dimensioneras för 70 000 patienter per år.

– Då inkluderas även en psykiatrimottagning vilket innebär att psykiatrin efter tjugo år kommer tillbaka. Att den därmed också kommer närmare somatiken är positivt, för ibland glöms somatiska problem bort i den psykiatriska behandlingen, säger Hans Halén.

Annons

I dagsläget hanteras trycket på akuten av en vårdplatskoordinator som ordnar ett flöde från akuten till andra vårdplatser inom sjukhuset, så på akuten syns inte överbeläggningen. I de fall det behövs öppnas nya vårdplatser, vilket gynnar flödena men sliter hårt på personalen där.

Flera satsningar ska nu bidra till att minska trycket på sjukvården, bland annat en så kallad sub-akut för de fall som kan vänta någon dag, bedömningsbilar inom ambulanssjukvården som kan erbjuda vård på plats och som kvällstid även bemannas med extra resurser för att hantera psykisk ohälsa.

Sammantaget har alla åtgärder gjort SKAS-akuten till en eftertraktad arbetsplats.

– Efter sommaren kommer vi att fasa ut den sista som är anställd via bemanningsföretag. Och istället för inlånade akutläkare har vi nu fem egna under utbildning och de ska med tiden bli 65 stycken. Så många behövs för att klara bemanning dygnet runt årets alla dagar. Det är en spännande utmaning, summerar Hans Halén.