Sedan den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen tillträdde 2014 har de som väntat på ett första besök hos specialist längre än vårdgarantins 90 dagar blivit nästan dubbelt så många (6 126 stycken i mars-14, 10 399 i mars -18) och de som väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling blivit mångdubbelt fler (2 174 i mars -14, 8 028 i mars -18).

Antalet vårdplatser har minskat med flera hundra. Detta trots att det redan före förra valet stod klart att antalet platser behövde öka för att klara vårdbehovet. Den dåliga sjukvårdspolitiken beror inte på brist på pengar.

Relaterat: Att bara höja skatten löser inget för sjukvården
Relaterat: Nej-sägande Allians en bromskloss för sjukhuset

Moderatstyrda Västra Götalandsregionen har fått mångmiljardbelopp i nya tillskott av regeringen denna mandatperiod. Det största felet i den moderatstyrda sjukvårdspolitiken är att de inte ger sjukhusen tillräckligt med resurser i relation till sina uppdrag. Nyligen meddelade Sahlgrenska Universitetssjukhuset 300 anställda måste sägas upp, på grund av ekonomin.

Risken är överhängande att även Skaraborgs sjukhus kan tvingas till samma sparkrav. Istället för att satsa på regionens egna sjukhus och personalen köper moderatstyrda majoriteten hellre in hyrpersonal och privat vård till rekordbelopp.

Relaterat: Nej till pengar för omställning
Relaterat: Insändare: Ge oss mandat att anställa

Den moderatledda majoriteten har inte förmått att hantera det ansvar det innebär att sköta och ansvara för sjukvården i vår region. Det bevisas inte minst i deras tilläggsbudget för 2018 – inte en enda krona är egna satsningar, allt kommer från de pengar den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat.

Annons

Vi socialdemokrater vill att skattepengarna ska användas för att förbättra den egna sjukvården, inte för att köpa en dyrare privat vård av ideologiska skäl.

Vi prioriterar människor före marknaden. Och vi tycker att satsningar på sjukvård är mycket viktigare än skattesänkningar för de rikaste.

Alex Bergström (s)

Regionråd

Susanne Larsson (s)

2:e vice ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Relaterat: Politikerna som vill styra över sjukvården
Relaterat: Extrastäd dras in vid förlossning
Relaterat: Stolt – men varken sedd eller hörd