Det måste fram mer pengar till järnvägsinvesteringar för att få ordning på västra stambanan, hävdar han.
- Anders Borg har sagt att vi har överinvesterat på järnvägen, men det är tvärtom. Budgeten är halverad. Och den är kliniskt fri från nyinvesteringar.
Anders Ygeman kommer med tåget från Stockholm för att tala om den nya statistiken han har tagit fram.
- Till och med idag var tåget försenat. Ändå är det optimala väderförhållanden, ingen snö eller för mycket sol. Tåget borde komma i rätt tid.
Monica Green, riksdagspolitiker från Skövde och pendlare sedan många år, fyller i:
- Igår var det ett elfel som slog ut all tågtrafik på västra stambanan.

 

Fakta

Så här mycket var tågen försenade

Tåg från Göteborg till Skövde: 776 försenade 192 var inställ..

Fakta

Så här mycket var tågen försenade

Tåg från Göteborg till Skövde: 776 försenade 192 var inställda. Antal försenade minuter motsvarar 20,8 dagar.

Tåg från Stockholm till Skövde: 1090 förseningar 338 inställda Antal försenade minuter motsvarar 36,4 dagar.

Alla tåg från Stockholm och Göteborg: 1866 försenade 530 inställda Antal försenade minuter motsvarar 57, 2 dagar Källa: Anders Ygeman och senatag.se  

Annons


Förra årets siffror var inte nådiga för tågresenärerna. Totalt var 1 866 tåg som passerade Skövde försenade. 530 tåg var inställda och tiden resenärerna har fått vänta omräknade i dagar blir hela 57,2.
- Ändå har det varit en mild vinter, ett normalår, konstaterar Ygeman.
Siffrorna som Anders Ygeman har tagit fram kommer från en privat sajt. Där rapporteras varje tåg och antal minuters förseningar in. På SJ lämnas numera bara statistik i procenttal. Och det råder omvända resgarantin.
- De tågen som nästan går tomma kommer ofta i tid. Men vid rusningen, när folk verkligen behöver komma i tid, gör de det inte.

Anledningen är enligt politikerna att järnvägen nu har slagit i kapacitetstaket. Fler vill ta tåget, mer gods ska transporteras än vad järnvägen kan svälja. Det handlar även om bristande underhåll och dålig organisation.
- Underhållet är för dåligt, det är för få spår och stickspår, säger Monica Green.

 


Ygeman pekar på att underhållet blir lidande när många bolag är inblandade.
- Det är alldeles för många spelare på banan. Som mest ska 20 olika organisationer samverka. Allt är så fragmentiserat, enligt internationella bedömare mest i Europa.
Anders Ygeman kallar det konkurrens på låtsas, "eftersom det inte har gett resenärerna någonting".

För 20 år sedan var SJ inte välfungerande. Förändringarna var befogade då. Men nu har det gått flera steg för långt, anser Monica Green.
- Västra stambanan lyftes fram som en stolthet för bara fem år sedan. Investerar man inte kommer den att sjangsera allt mer och bli mjölktåg igen.
I statistiken sticker sträckan ut med att ha extra många förseningar, då det är en av landets mest trafikerade sträckor.

Det vanligaste felet är att tåget kör ner elledningar. Detta kan undvikas genom så kallat avhjälpande underhåll. En åtgärd är att byta en del som håller fast kontaktledningen.
- Men när Banverket, entreprenörer och tågföretag är inblandade finns inget incitament att stå för kostnaden att byta oftare, säger Ygeman.

 


Avhjälpande underhåll borde därför göras i Trafikverkets regi, anser socialdemokraterna. De vill även göra en översyn och mer nyinvesteringar.
- Vi behöver fyra spår hela vägen, längre perronger, avlastningsspår och kombiterminaler, säger Green.