Initiativtagare till skapandet av ASSAR Industrial Innovation Arena är Gothia Innovation AB, Högskolan i Skövde, Industrial Development Center West Sweden, (IDC), Volvo Car Corporation samt Volvokoncernen. Just nu pågår ombyggnaden av gamla Volvo Penta, där verksamheten kommer att vara förlagd på andra våning ovanpå Balthazar.

Läs mer: Skapar knutpunkt med lyskraft

Nu faller bitarna på plats även avseende finansiering för den del av verksamheten som IDC kommer att ha inom ramen för Assar. Organisationen har sökt och även fått pengar av ett antal aktörer för sitt projekt. Skövde kommun är en av dem som ska bidra, förutsatt att kommunstyrelsen går på arbetsutskottets förslag, som klubbades på onsdagens möte.

Enligt förslaget ska Skövde kommun bidra med totalt 4,5 miljoner kronor under tidsperioden 2018-2020, fördelat på 1 484 888 kronor 2018, 1 499 900 kronor 2019 och 1 515 212 kronor år 2020.

– IDC har som uppdrag att stödja små och medelstora företag i deras utveckling i den miljö som nu skapas med Assar. Det är till den verksamheten som pengarna ska gå, förklarar kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Annons

Utöver Skövde kommun bidrar Västra Götalandsregionen med 15 mkr, Skaraborgs kommunalförbund med 7,5 mkr samt Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, med drygt 15 mkr. Samtliga bidrag fördelade över en treårsperiod.

– Det här är inte bara för Skövdes företag utan för hela Skaraborgs företag, det är därför även regionen går in och stöttar, säger Fellbrandt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inga problem att föreslå kommunstyrelsen att satsa den nämnda summan.

– Det var en total enighet om beslutet. Vi visste ungefär hur mycket pengar det skulle handla om och de finns att tillgå i våra utvecklingsmedel. Det här hjälper till att ta vara på kompetensen som finns i Skövde. Det är jättebra, säger Ulla-Britt Hagström (L).

Hon konstaterar vidare att projektet Assar är en stor sak för kommunen som redan har fått genklang i omvärlden.

– Assar benämns som Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens industri. Det kommer att skapas en innovationsmiljö i världsklass här i Skövde, säger Ulla-Britt Hagström.