I projektet ingår ett 10 kilometer långt sommar- och vinterspår för mountainbike, skidor och löpning med mera, ett Vasasloppscenter, en omfattande utbyggnad av Billingebacken med tillhörande gondollift, samt nödvändiga förbättringar av Billingebadet.

Investeringarna i de olika projekten fördelas enligt följande: Skid/rullskid/cykel/löpspåret: 51 miljoner kronor, Vasaloppscentret: 31 mkr, Billingebacken 145 mkr, Billingebadet 7 mkr samt infrastruktursatsningar 23 mkr.

Kapitalkostnaderna för hela projektet beräknas till 16,5 mkr per år, medan verksamhetsdriften är satt till 6-7 mkr/år. När det gäller driftskostnaderna finns de redan medräknade i budgeten för de närmaste tre åren.

De olika delarna har varit specificerade även tidigare men nu har de fått en tydlig form. De politiska partierna fick ta del av slutrapporten på torsdagen. På fredagen blev de även tillgängliga för allmänheten och presenterades vid en presskonferens.

När Billingeprojektet har kommunicerats tidigare har summan 150 miljoner nämnts, där 45 miljoner kronor är öronmärkta som köpeskilling för Blå hallen, badet och mark som ska köpas loss. Det förslag som nu presenterats är med andra ord rejält mycket dyrare. Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) ser dock inget problem i detta.

– Vi har hela tiden jobbat utifrån att vi ska göra en investering på berget där vi når vår vision, det som presenterats förut har varit stickspår på vägen fram till ett färdigt förslag, säger Katarina Jonsson.

Annons

– Jag och fler med mig har vid flera tillfällen sagt, senast i senaste fullmäktigedebatten, att det kommer att krävas mer än 105 miljoner för att nå en så här högt ställd ambitionsmål.

Hon påpekar vidare att Billingeprojektet inte är den dyraste investeringen som kommunen genomfört.

– Jämfört med Arenan så handlar det här om halva investeringskostnaden, konstaterar Jonsson.

Kommunalrådskollegan Leif Walterum (C) försvarar också nivån på investeringen.

– Investeringsvolymen bekymrar ganska lite i sammanhanget. Det är driftskostnaderna som påverkar långsiktigt och som även kan inverka på andra verksamheter och den är redan budgeterad, påpekar Walterum.

Jonsson understryker samtidigt att det är viktigt att ha respekt för de ekonomiska aspekterna. Men hon känner sig trygg med att kommunen inte tar sig vatten över huvudet med den här satsningen.

– Vi är måna om att ha en stark och välskött ekonomi. Resurser måste finnas, men också skapas för att kunna fördelas. Det här är vårt sätt i alliansen att ta ansvar långsiktigt för att kunna skapa resurser som kan användas i välfärden och vi menar att Skövde är väl förberett för att kunna göra den här typen av satsningar, säger Katarina Jonsson.

Ulla-Britt Hagström (L) för sin del är glad över satsningen.

– Det här är en framtidssatsning för alla åldrar och alla grupper i samhället. Den innebär också att vi stärker varumärket både när det gäller Billingen och Skövde, säger Ulla-Britt Hagström.