I dag behandlar Skövde kommunledning avtalen gällande Billingens utveckling. Planen, att Skövde kommun avsätter 105 miljoner kronor för att gör rejäla satsningar på Billingens fritidsområde har starkt stöd hos Skövdeborna.

Däremot har den delen som handlar om att kommunen köper badet och Blå hallen med tillhörande mark av hotellkedjan kritiserats både av allmänheten och den politiska oppositionen i Skövde. Man menar bland annat att det är att gynna en enskild näringsidkare och att det är olagligt.