I dag har kommunfullmäktige i Skövde sammanträde.

Dagens stora ärende är budgeten för 2018 samt strategisk plan för 2018-2020. Alltså hur våra gemensamma pengar ska användas.

Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna) står bakom det förslag till budget som kommunstyrelsen presenterar inför kommunfullmäktige i Skövde i dag, med start klockan 13.00. Den ändrade tiden beror på att debatten förväntas pågå i flera timmar.

En stor vattendelare är kostnaderna för Billingeprojektet.

Alliansens förslag innebär en investering över de kommande tre åren. 2018 avsätts 62 miljoner för ändamålet, medan 100 miljoner investeras 2019 och 75 miljoner 2020.

Inom ramen för fritidssektorn finns också Billingehovs nya isyta i Hall B kostnadsberäknad till 43 miljoner. En kostnad som är inlagd 2018.

Annons

307 miljoner satsas på skolor och förskola. Trädgårdsstadens skola och förskola står för största posten på 61 miljoner, men här finns även anläggandet av en ny förskola vid Dalvägen, där 30 miljoner är budgeterat för första året.

Andra prissatta projekt på gång inom sektorn är en etappvis återanpassning av Fjärilskolan till F-3, en central förskola i Ekebacken, investeringar i Mossgårdens förskola, Frösve förskola/skola, utbyggnaden av Billingskolan samt en tillbyggnad av Lundenskolan.

Socialdemokraterna presenterar vad som partiet beskriver som en "stramare" budget jämför med Alliansens förslag, 8, 2 miljoner lägre. En stor skillnad är prislappen för satsningarna på Billingen. Enligt alliansen kommer prislappen att hamna på 257 miljoner kronor medan Socialdemokraterna menar att det räcker med 200 miljoner.

Oppositionen kan tänka sig att snåla in lite på förlängningen av slalombacken, den tänkta gondolliften och motionsspåren, som man inte tror måste vara så breda som alliansen skissat på.

En del av de sparade medlen vill Socialdemokraterna sätta på läktare i Kavelbrohallen, vilket kostar 15 miljoner.

Miljöpartiet vill också banta satsningarna på Billingen, partiet beskriver att man är för satsningar på Billingens fritidsområde, men inte i den storleksordningen som alliansen föreslår. MP kan tänka sig att avsätta 10 miljoner kronor per år till investeringar på Billingens fritidsområde under de tre nästkommande åren. Partiets förslag innebär höjda lärarlöner, gratis buss för alla över 70 år, ha oförändrad skatt, prioriterad andel ekologiska livsmedel i kommunens alla kök samt pengar på inköp av mer grön fossilfri el.

Sverigedemokraterna vill satsa på nattvandrare, nattsnack och mer kameraövervakning i centrum, de stödjer också satsningarna på Billingen och föreslår en skattesänkning med tio öre.

Du kan följa debatten live här, sändningen pågår tills beslut är fattade.