Tre månaders fängelse och tre års skyddstillsyn, det blev straffet för kattplågaren. Han döms för 22 fall av djurplågeri, och inte 24 som han åtalats för. Anledningen är att två av katterna figurerade dubbelt i målet.

Målet gällde ett 20-tal av djurplågeri som skedde från våren till oktober 2015. Mannen som stod åtalad köpte katter som han sedan blev arg på och därefter tog livet av. Detta skedde vid ett flertal tillfällen och uppmärksammades när döda katter hittades i det område där han bodde.

Annons

Under rättegången var det en mycket ångerfull kattplågare som mötte rätten. Han berättade att han hela tiden trodde att det skulle bli bättre med nästa katt, och att det var därför som han köpte nya. Han berättade även att han sedan han var liten haft aggressionsproblem och att han under perioden då katterna tog överdoserat kosttillskott som skulle öka aggressiviteten. Samtidigt var han fullt medveten om att han begått ett hemskt brott.

– Det finns ingen förklaring, det är så sjuka brott jag gjort, sade han.

Åklagaren yrkade på två års fängelse, vilket är maxstraffet för djurplågeri. Den åtalades advokat ville dock ha ett kortare fängelsestraff, men hellre fängelse och skyddstillsyn, en så kallad "28:3", eller allra helst skyddstillsyn. Anledningen var att det straffet innebar störst chanser för honom att få passande vård.

Rätten valde att gå på försvarets linje och dömer kattplågaren till tre månaders fängelse och tre års skyddstillsyn. Eftersom mannen suttit häktad sex veckor inför rättegången räknas detta av från straffet, men däremot gäller inte principen om frigivning efter 2/3 av strafftiden. Under det första året av skyddstillsyn kommer mannen stå under övervakning, vilket innebär att han måste ha regelbundna kontakter med frivården. Skulle han dessutom begå nya brott under de här tre åren kommer rätten ta ställning till att omvandla skyddstillsynen till ett annat straff.

Av domen mot kattplågaren framgår det att rätten anser att hans brottslighet normalt sett hade kunnat ge 1,5 år fängelse, men att man i fallet tar hänsyn till hans bakgrund och därför anser att straffvärdet borde vara ett år. Med tanke på kattplågarens ålder och "bristande utveckling" anser rätten att ett längre fängelsestraff vore olämpligt och att han därför döms till tre månaders fängelse och tre år skyddstillsyn. Skyddstillsynen ska kombineras med en föreskrift om vård och behandling som frivården finner lämplig.

Här kan du läsa vad försvarsadvokaten och åklagaren tyckte om domen.