På grund av snö och is i skogen gick vandringen först på gång- och cykelvägen, vidare mot Kliene Gård och Frösve kyrka för att sedan ta vägen över bron på vägen mot Horn för att på andra sidan om Ösan gå mot Åbrovallen.

Korta sträckan hade samma utgång men gick mot Herrekvarn före Kliene för att sedan ansluta till milvandringen mot målet. Vädret var på arrangörernas sida, började lite molnigt men övergick i solsken.

Nästa vecka på Påskdagen startar 1-mila från Logården i Odensåker med BF Billingens Vandringsklubb som arrangör. Vinnare denna söndag: Toyvo Lundberg, Per Hermansson, Marianne Sandqvist, Chatarina Samuelsson. Birgitta Larsson, Åse Ridefors, Anders Gustafsson och Eva Danielsson Friberg.