Annons

Annons

Annons

Skövde

Debatt
Kommunicera & effektivisera innan taxehöjningar

Hösten är här vilket innebär att taxor och avgifter inför kommande år står på agendan i de kommunala verksamheterna och bolagen. I år är det ett extraordinärt läge på många sätt både för kunder och leverantörer med chockhöjda kostnader som bland annat påverkar de taxefinansierade verksamheterna, skriver Fastighetsägarna Skaraborg i en debattartikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anna Ohlin är ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna i Skaraborg.

Bild: Josefine Hektor

Annons

Vi från Fastighetsägarna är tillsammans med våra medlemsföretag bekymrade över vilka taxeförändringar som väntar och på ett eller annat sätt kommer ett ökat taxe- och avgiftsuttag påverka våra hyresgäster och verksamhetsutövare negativt. Ett ökat kostnadstryck, som alla led vill ha kompensation för, kommer inte att hjälpa till med att få ned den höga prisökningstakten utan får en motsatt effekt.

Annons

Vi har respekt och förståelse för att prissättningen kan behöva justeras och tyvärr också i en större utsträckning än vad vi normalt är vana vid. Vi vill dock göra en skarp uppmaning att inte göra några extrahöjningar ”bara för att” eller ”för säkerhets skull”. Det är nu läge att se över och omvärdera alla kommunala prissättningsmodeller – att exempelvis rättfärdiga en större höjning för att man ska ha en viss placering relativt andra leverantörer eller energislag är inte ansvarsfullt nu, om ens någonsin.

Annons

En landsomfattande energibesparingskampanj och uppmaningar om energieffektiviseringar är några av de senaste agerandena från staten men vi vill även understryka vikten av att effektivisera de taxefinansierade verksamheterna. Vi som är en av bostadsmarknadens parter är fast beslutna att jobba hårt för hyresrättens långsiktiga överlevnad. Välskötta och effektiva taxefinansierade verksamheter är en av förutsättningarna för att vi ska lyckas och det är med all säkerhet något som även småhusägare och bostadsrättsföreningar uppskattar.

Vi har ett antal goda exempel på ansvarsfulla verksamheter och bolag som i god tid aviserar och på ett pedagogiskt sätt förklarar grunden för prissättning och -förändringar. Tag efter dessa och förbättra dialogen med era kunder. Vi från Fastighetsägarna deltar gärna i detta arbete som med all säkerhet leder till ökad transparens, respekt och förståelse.

Alma Ohlin,
Ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna i Skaraborg

David Larsson,
Kretsordförande Fastighetsägarna i Skaraborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan