Annons

Annons

Annons

Skara - Valet 2022

Insändare
(C): Hur klarar vi personalförsörjning inom vård och omsorg?

Dagligen får vi rapporter från många olika branscher om svårigheter att rekrytera personal och personal med rätt kompetens. Detta gäller inte minst vård och omsorg i både kommun och region, skriver Centerpartiet i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ulf Genitz (C) är kommunpolitiker i Vara och Gunilla Druve Jansson (C) är kommun- och regionpolitiker i Skara-

Bild: Pressfoto

Annons

Att ha tillräckligt med personal med kompetens är avgörande för vårdens kvalité. Det vi i Centerpartiet ser och kan konstatera, är att de ungdomar som lämnar gymnasieskolan är inte tillräckligt många för att fylla det behov som framtida arbetsmarknad har. En beräkning visar att nio av tio gymnasieungdomar skulle behöva arbeta inom välfärdens yrken för att fylla behovet oaktat så som vi jobbar idag. Men det kan aldrig hända, eftersom det finns efterfrågan på samma sätt inom andra branscher. Antalet individer räcker inte till. En viktig uppgift för politiken är därför kompetensförsörjning för att klara välfärden och för att kunna ha en god vård och omsorg.

I ett läge där det är konkurrens om arbetskraften, ser Centerpartiet att det är viktigt att det skapas attraktiva jobb inom vård och omsorg. Duktig och engagerad personal är garanten för verksamhet med hög kvalité. Under de senaste åren med anledning av pandemin, har vi haft ett läge där personalen fått jobba extra mycket. Bemanningsläget är tufft när många blir sjuka och det inte finns tillräckligt med personal att tillgå. Därför måste vi planera på ett annat sätt. Antalet underställda per chef får max vara 25 medarbetare. Vi behöver skapa en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta fram tills pensionering, utan arbetsskador och utan långa sjukskrivningar. Ett hållbart arbetsliv är viktigt.

Annons

Annons

Men hur ökar vi intresset för att jobba inom vården? Det här är en stor utmaning som både kommun- och regionpolitiken står inför. Centerpartiet är beredda att lägga och genomföra förslag som gynnar personalsituationen. Just nu befinner vi oss i en situation där det finns tveksamheter till att välja vårdyrket, samtidigt som det finns vakanta tjänster. Ständiga rapporter om underbemanning och sjukskrivningar bland personal förbättrar inte rekryteringsläget. Men detta måste vi vända. Politiken har tillsammans med de fackliga organisationerna en viktig uppgift i att beskriva värdet av att jobba inom vård och omsorg. Vi behöver förmedla bilden av att det är kul att jobba inom denna sektor.

Centerpartiet ser ett antal åtgärder som måste genomföras:

- Fokus på att varje anställd utför arbetsuppgifter som man är utbildad för. Anställ servicemedarbetare som ett led i att förbättra situationen för framför allt undersköterskor.

Försök har gjorts i Västra Götalandsregionen och några kommuner med mycket gott resultat

- Fler behöver anställas för att klara situationen med den dagliga bemanningen vilket är en arbetsmiljöfråga, men även för att hantera semestertider

- Minska byråkratin och använda mer digitala och tekniska hjälpmedel som underlättar för den som jobbar

- Utöver grundutbildning måste det finnas möjligheter till fortbildning och karriärmöjligheter som gör yrkesvalet mer intressant

Annons

- Max 25 anställda per chef, så chefen ges möjlighet att kunna ha ett närvarande ledarskap och utveckla arbetsplatsen

- Utred hemtjänstens arbetstyngd och arbetslängd för att underlätta till ett hållbart arbetsliv fram till pensionen

Stödjer du oss i våra förslag – rösta då gärna på Centerpartiet den 11 september!

Ulf Genitz (C), Kommunpolitiker, Vara

Gunilla Druve Jansson (C), Kommun- och regionpolitiker, Skara

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan