Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde

Debatt
Liberalerna: Vi sätter skolan först

Liberalerna är det parti som sätter skolan först. Liberalerna satsar mest av alla partier på skolan i riksdagen. Bara under de kommande åren satsar vi nästa 16 miljarder mer än regeringen på skolan.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna i Skövde vill bland annat bygga en skola på Mariesjö och en i Skultorp. Temabild.

Annons

Det var Liberalerna som 1842 drev igenom allmän folkskola för alla barn i Sverige. Bland de första i Europa. Liberal grundtanke var att alla medborgare skulle ha inflytande över staten och samhällsfrågor och därför måste de ha kunskaper för delta i samhällsarbetet.

Därför sätter Liberalerna alltid skolan först. Grunden för allas lika värde.​ Arbete för ett friare och tryggare Skövde och Sverige börjar i skolan.

Annons

Annons

Den framtid som väntar i morgon i Skövde och Sverige – den finns i våra klassrum i dag. Därför finns det ingen bättre socialpolitik, rättspolitik eller arbetsmarknadspolitik än en återupprättade kunskapsskola.

Därför hjälper det inte att insatserna sätts in allt senare i livet för barn som behöver stöd och hjälp.

Liberalerna vill ge alla elever som behöver extra stöd nu för att klara skolan. Alla klassrum skall vara trygga klassrum för att eleverna skall klara vår kunskapsskola och sin egen framtid. 

Skolan måste åter bli en statlig angelägenhet. Inte ett uppdrag för 290 olika kommuner.

Vi vill införa en läs-, skriv- och räkna-garanti. Hjälpa barn som har svårt att koncentrera sig i skolan.

Ökad digitalisering, varje elev har sin dator/padda.

Rätt till egna läroböcker.

Fler lärare och assistenter, fler speciallärare, mindre klasstorlekar, utökad elevhälsan samt mobilfria lektioner.

Vi värnar om det fria skolvalet och att friskolorna skall finnas med begränsat vinstuttag.

I Skövde vill vi bygga en ny skola i Mariesjö och en i Skultorp. Västerhöjd skall renoveras med en ny större matsal. Särskolorna i Skövde skall inte centraliseras och möjligheten till val av skola tillgodoses.

Liberalerna vill mer, vi sätter alltid skolan först!

Johan Ekström

Marie-Louise Fahlström

Ulla-Britt Hagström

Christer Winbäck

Jacqueline Tjällman

Annons

Annons

Till toppen av sidan