Annons

Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt
”Målsättningen måste vara en köfri vård”

Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket hög medicinsk kvalitet, ofta rankad i världsklass. Detta går främst att härleda till en professionell och hårt arbetande personal. Samtidigt finns problem med alltför långa vårdköer, skriver KD Västra Götaland i en debattartikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

För Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen är målsättningen att skapa en köfri vård. Flera åtgärder krävs för att nå detta mål. Nuvarande struktur och arbetssätt behöver ses över. Det är viktigt att stärka samarbetet mellan kommun och region för att färdigbehandlade patienter ska kunna lämna sjukhuset. Det behövs även ett väl fungerande samarbete inom vården och en utbyggnad av antalet vårdplatser vid flera avdelningar så att det finns tillräckligt med kapacitet i systemet för att klara belastningstoppar.

Annons

Annons

Sjukvården ska erbjuda tillgänglig, trygg och värdig vård på lika villkor. Till alla. Oavsett ålder, var man bor eller samhällsposition. Idag finns dessvärre en oförsvarbar ojämlikhet inom sjukvården. Både vårdresultat och tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika regioner i landet. Det är inte rimligt. Därför behövs ett statligt huvudmannaskap för sjukvården.

Stefan Svensson (KD), regionrådskandidat

Conny Brännberg (KD), regionråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan