Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde

Insändare
Hur hanteras resurserna hos socialtjänsten?

Det talas om att polisen behöver resurser – men hade ni haft en fungerande socialtjänst hade inte polisen behövt agera eller omhänderta de människor som socialtjänsten inte lyckats hjälpa.

Det skriver dagens insändarskribent.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Foto: Janerik Henriksson / TT

Annons

Vi har under senaste året läst om tystnadskultur och dålig arbetsmiljö hos socialtjänsten. Personalrotationen tar aldrig slut och tjänster står tomma. Det kostar pengar att rekrytera och det kostar extra slit för personal som blir kvar att lära upp ny personal. Men dem ända åtgärdsförslag vi hör om framåt är besparingskrav.

Personal har under de senaste åren påtalat att det arbete vi inom  socialtjänsten utför är vare sig rättssäkert eller av god kvalitet. Personal har slutat på grund av orimliga arbetsförhållanden där kraven är långt över rimlig nivå i förhållande till resurser och rimlig arbetsbörda. Dessa budskap verkar inte nå upp till politikerna som styr över vår budget. Varför förmedlas inte situationen som den är till politikerna? Tror ledningen att ni kan spara pengar genom att skönmåla verksamheten?

Annons

Annons

Verksamheten behöver spara pengar. Ett första steg är att bibehålla och värna om er personal för att slippa lägga pengar på rekrytering och nyanställningar. Ett andra steg är att ta tillvara på den kunskap och komptens som personal, brukare och anhöriga har kring vilka insatser som behövs och önskas. Socialtjänsten har fått nya ansvarsområden enligt lagstiftning och fler ärenden genom åren. Det vi saknar är resurser för att kunna följa lag och rekommendationer. Snart kommer krav på att utöka det förebyggande arbetet. Hur ska det gå till när inte ens grunduppdraget sköts ordentligt?

Att varje person ska ha en skälig levnadsnivå med tak över huvudet och erbjudas individuell utredning och stöd efter behov. Att alla barn och unga ska växa upp under goda levnadsförhållanden fritt från våld? Att missbruk, kriminalitet och brott ska förebyggas? Detta sker inte i nuläget. Men ni kanske redan visste det? Ni kanske har pratat med er personal och de flera  tusen brukare som får stöd i kommunen och deras anhöriga, vad dem tycker om stödet och hjälpen från socialtjänsten?

Börja granska er verksamhet och svara sedan på vad ni tänker göra för att lösa krisen som socialtjänsten befinner sig i!

Det talas om att polisen behöver resurser. Hade ni haft en fungerande socialtjänst hade inte polisen behövt agera eller omhänderta de människor som socialtjänsten inte lyckats hjälpa innan dem blev aktuella hos polisen.

Anställd inom socialtjänsten

Annons

Annons

Till toppen av sidan