Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Inte ett till barn ska behöva vänta på vård

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är sjukvårdens sorgebarn, ständigt långa köer och ett konstant problem med avsaknad av nödvändig personal.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Agnes Fäldt

Annons

Problemet har varit känt länge och försök har gjorts att minska köerna. Många insatser har tyvärr haft motsatt effekt och köerna har ökat istället för att minska. Men i senaste tillgänglighetsrapporten för april månad kan vi med glädje se att antalet väntande barn till sitt första besök till BUP minskat markant.

Vad har då hänt?

En anledning till detta kan vara att vi äntligen startat i gång den efterlängtade, En Väg In (EVI). En enhet som centralt hanterar alla inkommande remisser och gör nivåbedömningar. Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen har förvisso motionerat och föreslagit detta om att införa EVI redan för många år sedan men då möttes vår motion av kalla handen av de andra partierna. Vi ska inte behöva säga det, men återigen så visade det sig att vi hade en bra idé som skulle visa sig fungera långt innan de andra partierna själva kom till samma slutsats. De andra partierna i regionen sa från början nej till En Väg In på grund avsändaradressen. Trots att motionen inte bifölls för fyra år sedan så har det nu införts i VGR och vi kan redan se positiva resultat. Nästa gång vi kommer med bra förslag se till förslaget och stirra er inte blinda på vem eller vilka som la det.

Annons

Annons

En Väg In, tar numera emot alla remisser och gör en bedömning av vilken vårdnivå som är lämpligast. Då det är möjligt att skicka egenremisser till BUP så är inte alla inkomna remisser alltid av den karaktären att specialistpsykiatrin inom BUP är bästa vårdnivån. Vården kan istället ges på en vårdcentral med utökat psykiatriskt uppdrag (UPH), en ungdomsmottagning eller elevhälsan.

Detta nya kontaktcenter kan också nås per telefon eller meddelande via 1177 för rådgivning för både unga under 18 år eller deras vårdnadshavare.

Vi kan se en förändring bland de andra partiernas inställning mot oss och våra förslag. På regionstyrelsemötet den 17 maj så bifölls ett initiativärende från oss Sverigedemokrater vilket innebär att det även ska göras en nivåbedömning av alla de gamla remisserna som redan var i kön till första besök, då EVI i uppstarten bara tag sig an de nyinkomna remisserna. Det är positivt att de andra partierna äntligen ser till förslaget och den nytta det kan göra istället för att stirra sig blinda på avsändaren. Våra patienter förtjänar inte minst den lilla ansträngningen från övriga partier.

Tillgänglighetsrapporten vi nämnde tidigare innehåller tyvärr inte bara positiva siffror om minskning av köer. Vi kan även läsa oss till att det är rekordmånga barn som står i kö. Hela 1450 barn i Västra Götalandsregionen väntar på utredning. Än mer skrämmande är att det finns fler än 100 unga som väntat längre än ett år. Samma sak gäller när vi ser på behandling, även om talen är lägre så ökar även där antalet köande barn. Barn förtjänar bättre och ska värnas med en högre prioritering än tidigare om Sverigedemokraterna får bestämma.

Annons

Annons

Västra Götalandsregionen har upphandlat utredningar, men inte behandlingar, detta för att få hjälp med att korta köerna. Många rapporter pekar på att det är fördelaktigt att behandla på samma ställe som barnet fått sin utredning, för att få en hållbar och effektiv vårdkedja. Vårt nästa förslag är att följa vad utredningar och rapporter hela tiden säger. Att även upphandla behandlingar och inte som idag bara utredningar.

Sverigedemokraterna har länge drivit politik rörande barn med behov av psykiatrisk vård och det är dags att andra partier skyndar på och kommer ikapp oss. Inte ett till barn ska behöva vänta på vård. Hela livet blir satt på paus när man står i kö.

Håkan Lösnitz

Regionråd (SD) VGR

Åse Nicklasson

Vice Ordförande SD Skaraborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan