Annons

Annons

Annons

Insändare
Veteranerna - en angelägenhet för alla

Den 29 maj var det Veterandagen. Det är en dag då Sverige uppmärksammar sina veteraner och hyllar dem som har åsidosatt sin egen trygghet för att värna andra människors säkerhet och i främmande land fullgöra den svenska säkerhetspolitiken.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Anders G Johansson och Tommy Schalén (M).

Annons

Sammantaget har de svenska veteranerna tjänstgjort i över 60 länder.

Idag är närmare 55 000 svenska veteraner i livet. De flesta har kommit hem från sin insats med värdefulla erfarenheter, positiva upplevelser och fina minnen. Men några har åsamkats skador för livet, synliga på kroppen eller osynliga i själen. För dem och deras anhöriga är det personliga priset för insatsen mycket högt. Uppoffringen för Sverige är stor.

Annons

Annons

Veteranpolitiken har under de senare åren gjort betydande framsteg under regeringar av skiftande färg. Veteranerna har gått från att vara bortglömda och undangömda till att synliggöras och få sin rättmätiga uppskattning och uppmärksamhet. Försvarsmakten har fått ett tydligt uppföljningsansvar av de individer som gjort utlandstjänst. En veteranmottagning, med specialisering på bland annat behandling av posttraumatisk stress, har inrättats vid

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Allt detta är mycket bra och värdefullt. Men mer måste göras.

Sverige kommer förhoppningsvis att i en nära framtid vara medlem i försvarsalliansen NATO. Det är en naturlig gemenskap för vårt land och med medlemskapet följer en behövlig förbättring av vår säkerhet. Men det innebär också förpliktelser. Det kan inte uteslutas att svenska officerare, soldater och sjömän framöver involveras i operationer och sammanhang som innebär både risker och umbäranden. Hemlandets engagemang och stöd, såväl under som efter insatsen, är mycket viktigt. Vetskapen om detta är både motiverande och bidrar till trygghet för personalen och deras anhöriga.

Regeringen beslutade i höstas att inleda arbetet med att ta fram en nationell veteranstrategi. Denna ska ta ett samlat grepp om veteranfrågorna, vilka hittills har hanterats styckevis och delvist. Vi välkomnar det. Vi vill understryka att denna strategi behöver omfamna fler och andra än myndigheten Försvarsmakten. Veteranerna är en angelägenhet för alla. Även kommuner, regioner och civilsamhället behöver engageras för att Sverige ska kunna ge ett samlat och kompetent stöd till de veteraner som är i behov av det. Det är vi som nation skyldiga dem som tar riskerna, gör uppoffringarna och fullgör vår säkerhetspolitik på fältet.

Anders G Johansson (M),

riksdagskandidat och veteran, Skövde

Tommy Schalén (M),

kommunfullmäktigekandidat och veteran, Skara

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan