Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde

Debatt
Hagström (L): Dags att planera för en bomässa i Skövde

Som kommunpolitiker i Skövde sedan 1977 och kandidat inför ytterligare en mandatperiod är det naturligt att ställa sig frågan: Vilken nytta har jag gjort för boende i kommunen? Har jag varit framåtsyftande och utvecklingsbenägen? Har mitt agerande lett till framgång?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalernas Ulla-Britt Hagström vill att kommunen ska börja planera för en bomässa, bland annat: ”För att visa hur planering och byggnation utvecklas på Mariesjö som kommer att möjliggöra cirka 3 500 bostäder”.

Bild: Jan Andersson

Annons

Under augusti 1999 lämnade jag en motion till kommunfullmäktige om att Skövde borde undersöka möjligheterna att arrangera en Bomässa. Jag var då ledamot av riksdagens Bostadsutskott. När jag besökte H99 – en bomässa som hölls i Helsingborg – inspirerades jag att föreslå kommunfullmäktige en motion om bomässa som draglok för tillväxt.

Min tanke var att år 2007 skulle vara ett lämpligt år för detta. Svaret jag fick var: ”Vi är en för liten kommun och har inte det byggandet som behövs för en bomässa”, förklarade Erland Johnsson ( C ), dåvarande kommunalråd.

Skövde hade då inte passerat 50 000 invånare. Vision 2025 för Skövdes utveckling som antogs 2010 av ett enhälligt kommunfullmäktige pekade på att Skövde 2025 skulle ha 60 000 invånare och vi är nu drygt 57 000. Nu pågår arbete inför förnyelse av denna vision ytterligare 15 år framåt. Cirka 700 ungdomar har deltagit i en enkät.

Annons

Annons

Skövde kommun satsar intensivt på att marknadsföra nytänkande och visa på industrimark. Det är viktigt att visa att Skövde är en intressant kommun att flytta till. Det är viktigt att Skövde bevaras och kännetecknas som en blandad alléstad med flera små parker. Arkitekturpolicyn för ny bebyggelse ska stå i samklang med varje områdes unika förutsättningar.

Gård&Villamässan 2021 i Billingehov visade upp utställare för lokala hem- och trädgårdsföretag.

Vad vi nu har att planera för är att kommunen redan börjar planera för en bomässa för att visa hur planering och byggnation utvecklas på Mariesjö som kommer att möjliggöra cirka 3 500 bostäder. Där sker redan marktilldelning för Blank Fastigheter och Jättadalen. Andra intressanta områden är Norrmalm, visning av trästaden Frostaliden med flera.

Från H99 har jag fortfarande ett minne, en vinst av en verktygslåda för hemmet som ständigt påminner mig. Mässan visade svenskt boende tillsammans med arkitektur, design och teknik. Den färdigställda bebyggelsen i Norra hamnen invigdes. Helsingborgshem, HSB och Riksbyggen medverkade med utställning. Bo-Klokhus presenterades av IKEA och Skanska. Mässan besöktes av drygt 400 000 personer.

Skövde har en fantastisk historia inom arkitektur av bland andra Hans-Erland Heineman, exempelvis Skövde Kulturhus, och stjärnarkitekten Gert Wingårdh. Kommunen har också samverkan med Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

År 2000/01 lämnade jag en motion i riksdagen om att bygg- och boendeforskning bättre skulle ta in ett jämställdhetsperspektiv. På senare år har flera kvinnliga arkitekter framträtt.

Nu är det dags att börja planera för en bomässa!

Ulla-Britt Hagström (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan