Annons

Annons

Annons

Annons

Internationella kvinnodagen

Debatt
Öppet brev: Vi kräver nollvision för mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. På internationella kvinnodagen sätter 8 marskommittén i Skövde fokus på kopplingen mellan våld och ojämställda villkor. Vi kräver en nollvision och aktiva insatser. Insatser som skapar förutsättningar för flickor och kvinnor att leva jämställda liv.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

8 marskommittén i Skövde kräver flera åtgärder från politiker och beslutsfattare i ett öppet brev. Genrebild.

Annons

Frihet från förtryck, förföljelse och våld är en grundläggande mänsklig rättighet, som bara kan garanteras genom att synliggöra och bearbeta de maktstrukturer som begränsar kvinnors liv. Maktstrukturer som gör att en tredjedel av världens kvinnor utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Ytterst handlar det om liv och död och varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor av en närstående i Sverige. Utvecklingen under 2022 förskräcker och det finns en risk för att årets siffra blir betydligt högre.

Det här är inga nyheter. Ändå tillåts mäns våld mot kvinnor fortgå – och öka. Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor uppgick till 38 300 år 2021, vilket är en ökning med nio procent jämfört med för tio år sen. 80 procent av dessa brott begicks av en för brottsoffret bekant person. Sexualbrotten (26 800) ökade med 11 procent i jämförelse med året innan, 2020. Antalet våldtäkter uppgick till 9530 och 93 procent av dessa var brott mot en kvinna eller flicka. Även antalet fall av sexuellt ofredande ökade till 5600 brott.

Annons

Annons

Men siffrorna visar inte hela sanningen. Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls. Samhället har systematiskt svikit brottsoffren på ett sätt som gör att kvinnor drar sig för att anmäla.

Det här är heller inga nyheter. Ändå tillåts mäns våld mot kvinnor fortgå – precis som de ojämställda villkor mellan kvinnor och män tillåts bestå. Det är dags att uppmärksamma kopplingen mellan våld och bristande jämställdhet. Dags att sätta in insatser som i grunden förändrar förutsättningarna för kvinnor och män i samhället. Insatser som gör upp med diskriminerande föreställningar och strukturer och skapar reell frihet och lika villkor, oavsett könsidentitet, bakgrund och ålder.

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet som staten har det yttersta ansvaret för att säkerställa. Där är vi inte. Tvärtom är mäns våld mot kvinnor och barn ett omfattande folkhälso- och säkerhetsproblem med stora samhällsekonomiska konsekvenser. De policydokument, intentioner och insatser som hittills gjorts har inte varit tillräckligt effektiva.

8 marskommittén i Skövde kräver därför konkreta handlingsplaner, utbildning och förändrade strukturer som säkrar diskriminerings- och handlingsfrihet på alla plan. Vi förutsätter att skola, arbetsplatser, kommuner och myndigheter sätter in massiva insatser för att leva upp till nollvisionen.

Annons

8 marskommittén i Skövde kräver:

– Nollvision mot mäns våld mot kvinnor och barn. Visionen ska kopplas till en handlingsplan med konkreta insatser för att skapa förutsättningar för jämställda villkor och frihet från våld.

Annons

– Att alla kvinnor ska kunna leva jämställda liv, fria från förtryck, förföljelse och våld.

– Att politiker och kommunanställda genomgår en obligatorisk utbildning i genus

– Att kommuner kopplar föreningsbidrag till jämställdhets- och värdegrundsutbildning, som synliggör sambanden med mäns våld mot kvinnor

– Att kommunen erbjuder jämställdhets- och värdegrundsutbildning till alla kommunens medborgare

– Att utbildningssystemet arbetar aktivt med jämställdhet i vardagen och har genus på skolschemat i alla årskurser.

– Att stadsplanerare bygger samhällen som ger alla medborgare samma rörelse- och handlingsfrihet i det offentliga rummet.

Jämställda.num EDCS, Kommunal Skövde, Kvinnohuset Tranan, Liberala kvinnor Skaraborg, LO-facken Skövde, Miljöpartiet Hjo, Miljöpartiet Skövde, S-kvinnor Skövde, Tjejjouren Elina, UN Women Skaraborg, Vänsterpartiet Skövde

Annons

Annons

Till toppen av sidan