Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
KD: Sjukvården en högprioriterad fråga

För oss kristdemokrater är sjukvården en högprioriterad fråga. Generellt sett har Sverige en mycket bra sjukvård. Akilleshälen är vårdköerna. Vi går till val på att få bort vårdköerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Annons

I ett kortare perspektiv vill vi se en effektivt fungerande nationell vårdförmedling där samarbete över regiongränserna ska snabba på arbetet med att eliminera köerna.

Vårt mål är att ersätta dagens 21 regioner med ett statligt huvudmannaskap. En sådan förändring kräver att fler partier sluter upp bakom vårt förslag. Varken kvalitet eller väntetider ska tillåtas variera över landet. Det är dags att låta staten ta helhetsansvaret för sjukvården så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på lika villkor till hela Sveriges befolkning.

Annons

Annons

Till dess att vi får denna reform på plats är Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen inriktade på att leverera bästa möjliga sjukvårdspolitik – med patienten i fokus.

På Skaraborgs sjukhus sker ett viktigt arbete med att utveckla vårdplatsstrukturen och de mobila vårdformerna med närsjukvårdsteam och andra nära och digitala vårdformer.

Detta vill Kristdemokraterna fortsätta att vidareutveckla för att minska trycket på sjukhuset och skapa en mer nära vård för patienten. Regionens vårdgarantiservice, där sjukhusen aktivt lotsar patienter vidare till annan vårdgivare med bättre tillgänglighet, är också viktigt att utveckla.

Att korta köerna, bygga ut primärvården, satsa mer på de mest sjuka äldre, öka valfriheten och förstärka arbetet kring psykisk ohälsa är frågor vi kommer gå till val på. En röst på Kristdemokraterna kommer att vara en röst på en jämlik och högkvalitativ sjukvård i Skaraborg och i hela Sverige.

Stefan Svensson (KD), regionrådskandidat

Conny Brännberg (KD), regionkandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan