Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Replik: Schyssta villkor inom yrkestrafiken

Jag välkomnar vad som verkar vara ett nyfunnet intresse hos Moderaterna för fackliga rättigheter och arbetsvillkor inom yrkestrafiken. Moderaterna ägnar sig däremot åt historieförfalskning när de försöker måla ut sig själva som förkämpe för ordning och reda på vägarna, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en replik till Maria Stockhaus (M) och Sten Bergheden (M).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tomas Eneroth skriver att Moderaterna ägnar sig åt historieförfalskning i en replik på en debattartikel från 24/2.

Annons

REPLIK: Tomas Eneroth skramlar med tomma tunnor (24/2)

Faktum är att det är Moderaterna som har bromsat försöken till reglering och krav på sociala villkor inom yrkestrafiken.

När den s-ledda regeringen tillträdde år 2014 hade politiken inom transportområdet i flera år präglats av en nyliberal övertro på en avreglerad marknad och fri konkurrens. När vi socialdemokrater pekade på problemen med olagliga transporter, låglönekonkurrens och social dumpning samt ville se svenska löner och villkor på vägarna, beskylldes vi för ”protektionism” av Moderaternas Europaparlamentariker Christoffer Fjellner. Det sammanfattade väl hur den tidigare alliansregeringen och Moderaterna såg på sociala villkor inom yrkestrafiken.

Annons

Annons

Sedan den s-ledda regeringen tillträdde år 2014 har vi lagt om politiken inom yrkestrafiken för att skapa ordning och reda. Vi har infört EU:s högsta sanktionsavgift vid otillåten cabotage, vi har skärpt möjligheterna till klampning och vi har skärpt beställaransvaret så att det blir lättare att sätta dit den som köper olagliga transporter. Vi har också tillfört 100 miljoner kronor i öronmärkta resurser till polisen för stärkta vägkontrollerna och vi har utrett införandet av en särskild yrkestrafikinspektion.

Som ett resultat av regeringens målmedvetna arbete för ordning och reda och ökad kontroll inom yrkestrafiken ser vi nu också hur polisens kontroller ökar, det är positivt även om mer behöver göras.

Inte minst har regeringen drivit igenom ett omfattande reformpaket för schysta villkor och sund konkurrens inom yrkestrafiken i EU, genom det så kallade mobilitetspaketet. Det var genom ett hårt arbete från Europaparlamentariker såsom Jens Nilsson (S) och Johan Danielsson, samt den s-ledde regeringens påtryckningar i Bryssel, som vi fick mobilitetspaketet på plats. Reformerna handlar bland annat om skärpta krav på rimliga kör- och vilotider, utstationering från dag ett för utländska förare och möjlighet för svenska fackförbund att ställa krav på svenska löner och villkor för alla som kör inrikestransporter i Sverige.

Annons

Företrädare för Moderaterna i Europaparlamentet har i stället motarbetat mobilitetspaketet och kraven på schysta villkor inom yrkestrafiken. När jag ställt frågor till Moderaternas företrädare i riskdagen om de kommer rösta för förslaget som möjliggör krav på svenska löner och villkor på vägarna, kan de inte heller ge ett rakt svar på frågan.

Efter snart åtta år med en regering som prioriterar schysta villkor och sund konkurrens framför avregleringar, är det största hotet mot ordning och reda på vägarna en högerkonservativ regering.

Tomas Eneroth (S), Infrastrukturminister

Annons

Annons

Till toppen av sidan