Annons

Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt
Bygger vi rätt sorts bostäder?

Runt om i Skaraborg byggs det lite överallt. Det byggs lägenheter, kontor och lokaler i en takt vi sällan skådat. Men hur stort och vad är behovet egentligen?, frågar sig Fastighetsägarnas Alma Ohlin.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alma Ohlin, Fastighetsägarna.

Bild: Josefine Hektor, Emelie Makrill

Annons

Det är en fråga som är relevant och viktig att ställa sig. Detta för att undvika att hamna i en situation som på sikt kan bli ohållbar och sluta i en tvärnit. En situation där en stor mängd bostäder kan komma att stå tomma, på grund av att det har byggts för mycket inom en och samma kategori.

Vad är det egentligen för typ av fastigheter som efterfrågas? Är det hyresrätt, bostadsrätt eller kanske äganderätt? Det är viktigt att respektive kommun tar ansvar i frågan och utreder hur stort behovet egentligen är över tid och vilka typer av fastigheter det är som efterfrågas. Som det ser ut idag står vakanta/lediga lägenheter runt om i Skaraborg. Detta samtidigt som marknaden producerar nya lägenheter påhejade av respektive kommun. I och med att det trotts allt står vakanta lägenheter idag, är det viktigt att göra en analys över varför de står tomma innan man tar nästa steg i att bygga fler bostäder. Bostäderna som byggs måste matcha en långsiktigt hållbar efterfrågan på vad som saknas.

Annons

Annons

Vi har tidigare pratat om vikten av lokalt samarbete. Många kommuner tar idag med branschen tidigt i översiktsplanering m.m. men vi måste hitta vägar att samarbeta kontinuerligt och ha en dialog kring frågorna om nybyggnation för att få en rättvis bild över hur bostadssituationen ser ut idag och utvecklas över tid.

En allmännytta brukar påvisa bostadsbristen genom att hänvisa sin kommunala ägare till längden på sin bostadskö. Det är då lätt att dra slutsatsen att det saknas tusentals lägenheter i kommunen. Detta mått (likt hos privata aktörer) är dock inte en helhetsbild över hur marknadens efterfrågan ser ut. Många som söker bostad idag ställer sig i alla köer som finns, avslutar inte sin köplats om man får tag i en annan lägenhet o.s.v och detta är helt naturligt. Det är därför av stor vikt att titta mer på dom olika bostadssökande och var dom befinner sig idag. Dom flesta som står i kö kommer ju trotts allt också att lämna en lägenhet ledig när man får tillgång till en ny. Detta ger ju då inte ett behov av en extra lägenhet inom kommunen. Denna gallring är av värde för att få en rättvis bild av marknaden och hur det egentliga behovet ser ut.

Bostadsbyggande är naturligtvis bra, alla våra kommuner mår bra av att växa och utvecklas. Men vi måste vara medvetna om vilken typ av bostäder det är som efterfrågas, inte stirra oss blinda på antal i en kö. Vi från Fastighetsägarna vill genom denna inlaga verka för en långsiktigt hållbar fastighetsmarknad där utbud och efterfrågan möts kontinuerligt för att undvika brist eller överproduktion.

Alma Ohlin

Ansvarig Näringspolitik Fastighetsägarna i Skaraborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan