Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Moderaterna: Regeringen vänder landsbygden ryggen - världsrekord i bränslepriser

Är det rimligt att det svenska dieselpriset ligger på över 19 kronor/ litern och bensinen på ca 18 kronor/litern? Har den svenska regeringen glömt bort att stora delar av landet består av landsbygd och att stad och land ska gå hand i hand?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Jan Andersson, Arkivbild

Annons

Nu är vi världsledande på dieselpris och det fortsätter att öka. Sedan maj månad har priset stigit med ca 40 procent! Är det då rimligt att ta ut så höga bränsleskatter? Vi moderater vill sänka bensin och dieselskatten.

Regeringen vill tydligen straffa människor som saknar alternativ till bilen?

När landsbygden behöver riktiga förslag som gör att man kan bo kvar och leva på landsbygden, så snuttifierar regeringen med åtgärder som el-cykel-rabatter. Vi riskerar att få se ökad flytt från landsbygden om detta fortsätter. Vi vill ha en levande landsbygd där människor kan ta sin bil till jobbet, till mataffären och skjutsa sina barn till deras fritidssysselsättning utan att bli straffbeskattade.

Höga dieselpriser slår dessutom mot våra gröna näringar. Den svenskproducerade maten blir dyrare med höga bränsleskatter och det försämrar konkurrenskraften för Sveriges lantbrukare. Sverige har en av värdens renaste matproduktioner och en djurhållning som ligger långt över genomsnittet jämfört med importerat kött! Varför vill då regeringen straffa landets lantbrukare med höga bränsleskatter som gör att importerad mat får konkurrensfördelar i mataffären?

Annons

Annons

Även Sveriges skogsägare har man vänt ryggen. Höga dieselskatter driver upp kostnaderna både på själva avverkningarbetet men också på skogstransporterna

Regeringen vill dessutom lägga ännu mer skog i reservat vilket innebär att skogsägare som skött sina skogar i generationer kan nu tvingas lämna ifrån sig sina skogar till reservat. Privata skogar riskerar nu att bli tvångsinlösta på grund av att man valt att sköta och vårda sin skog så bra att skogen idag har höga naturvärden. Har man gjort något bra ska man väl knappast bestraffas med att staten tar skogen?

Att öka reservaten i Sverige är varken bra för exporten eller för klimatet.

En skog med tillväxt och som ger skogsråvara är en viktig del av klimatomställningen.

Dessutom har många av reservaten blivit dåligt skötta och eftersatta och dessutom har de blivit en tillväxtplats för granbarkborre. Staten har misslyckats kapitalt med sitt uppdrag att bevara och sköta om reservaten vilket nu istället riskerar höga miljövärden. Staten borde börja med att sköta om sina nuvarande reservat istället för att håva efter fler och nya reservatsytor.

Äganderätten är starkt hotad i Sverige vilket är helt oacceptabelt. Regeringens skogspolitik är ett hot mot äganderätten, skogsproduktionen, höga naturvärden och klimatet.

När staten inte sköter sina skogar och minskar produktionen med nya reservat så minskar också möjligheten till upptagning av koldioxid och ökad kolinlagring. En skog med tillväxt drar till sig koldioxid och renar vår luft och fungerar som en bra kolsänka, och trävirket binder kol under lång tid i byggnader. Dessutom skapar skogen jobb och tillväxt i Sverige.

Regeringens politik är ett hot mot såväl en levande landsbygd som mot mat- och skogsproduktionen i Sverige, dessutom ökar den klyftorna mellan stad och land.

Johan Abrahamsson (M)

Förbundsordförande i MVG

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Charlotte Nordström (M)

Regionfullmäktigeledamot VGR

Adam Johansson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan