Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde

Debatt
Debatt: ”Alternativ finns för att rädda flygplatsen”

För att förstå kommunledningens plötsliga beslut om att vilja omvandla flygplatsen till industritomt behöver man lägga pusslet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Josef Fransson, SD, hoppas att fullmäktige inte ska ta ett förhastat beslut i frågan kring flygplatsens vara eller inte.

Bild: Lisa Bring

Annons

En dag damp det ner en förfrågning om vad Skövde kunde erbjuda för förutsättningar vid en större industrietablering. Skövdes Kommunstyrelseordförande (KSO) och tjänstemän saknade beredskap för detta och man fick panik. Man bestämde sig i en mycket liten krets människor för att erbjuda flygplatsen och redan innan man lagt fram förslaget till Kommunstyrelsen stängde butiken tvärt för alla former av sansade och rationella argument.

Prestigen blev snabbt för stor för att överhuvudtaget undersöka andra alternativ.

Frånvaron av beredskap för en större förfrågan om industrimark är kopplad till dålig framförsikt och att man försummat intentionerna med Plan- och bygglagens avsnitt om översiktsplan. Enligt lagen så ska man kontinuerligt arbeta med översiktsplanen med revidering en gång per mandatperiod. Trots detta är Skövdes översiktsplan senast reviderad så långt tillbaka som 2012. Under Katarina Jonssons två senaste mandatperioder har man alltså negligerat vad man är ålagd i detta avseende.

Annons

Annons

Detta till trots, även om man saknar beredskap så är det möjligt att snabbt påbörja processen för att erbjuda annan mark än flygplatsen och jag ser inget – mer än prestigeförluster - som hindrar Katarina Jonsson att göra detta omedelbart. Att göra en justering i översiktsplanen kan åstadkommas på två månader och med den på plats kan företaget inleda sin miljöprövning, vilket tar 1–2 år. Givetvis driver man parallellt arbetet med detaljplan, bygglov. Markarbete kan kommun eller företag sätta igång med mer eller mindre direkt. Platt, lämplig mark finns på minst fyra platser.

Jonsson har återkommande hävdat att tar cirka 5 år att få fram alternativ mark till flygplatsen. Motstridigt nog tar det bara 6 månader (rekordet är 3) i vår grannkommun Mariestad att ha en detaljplan klar för en ny industritomt. I verkligheten är det alltså möjligt, till och med sannolikt att det tar längre tid att sanera flygplatsen från PFAS för ett överlämnande än att ta helt ny mark i anspråk. Det är något som jag tycker varje ledamot av kommunfullmäktige ska betänka när man röstar om flygplatsens nedläggning på måndag.

Josef Fransson, riksdagsledamot och kommunpolitiker

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson har gett samhällsbyggnadschefen och planchefen i uppdrag att svara Josef Fransson.

Bild: Oscar Strandberg

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson har gett samhällsbyggnadschefen och planchefen i uppdrag att svara Josef Fransson direkt:

Annons

Tiderna för att ta fram handlingar och beslutsunderlag för både översiktsplan och detaljplaner styrs främst av plan- och bygglagen. Om detta står att läsa mer om på skovde.se. Vad som måste utredas avgör i praktiken staten genom länsstyrelsen. Att tillfråga allmänhet och grannar genom samråd och granskning (3-4 veckors svarstid + behandla svar) tar totalt ca 3 månader. Tiden för politisk beredning (vid två/tre tillfällen) något liknande. Anledningen är att ge många, även insändaren, möjlighet att påverka översiktsplanen eller detaljplanen.

Annons

Till dessa moment kommer själva produktionen: Utredningar, analyser och själva förslaget. Ändring av en detaljplan, som redan finns, har infrastruktur och diverse tillstånd, går oftast på 6-12 månader (kortare tid är möjligt om granskning kan undvikas och berörda grannar är få). Detaljplaner på jungfrulig mark eller i komplexa lägen tar ofta minst 2-3 år.

Vår professionella bedömning är att det mitt i ett jungfruligt skogsområde tar uppåt 5 år. Exempelvis måste naturvärden undersökas olika årstider och helt ny infrastruktur som tillfartsvägar, el, VA, kollektivtrafik utredas och lösas, ibland på annans mark långt från själva planområdet. Erfarenhetsmässigt tar det flera år innan någon vet om det är värt att börja med själva planområdet.

Framtagandet av en ny översiktsplan pågår. Den från 2012 har som lagen kräver aktualitetsförklarats och är gällande. Under hösten kommer politiken arbeta fram nya idéer för Skövdes framtida inriktning. Invånarna och olika myndigheter får ett första förslag att kommentera sent under våren 2022. Den nya översiktsplanen väntas kunna godkännas av kommunfullmäktige under 2024.

Beträffande Pfas så finns det i området men på begränsad yta och omfattning enligt tidigare undersökning. Detta kommer att utredas vidare och kommer saneras på sedvanligt sätt som kommunen alltid gör innan vi säljer mark i Skövde.

Caroline Hagström, Samhällsbyggnadschef och Magnus Blombergsson, Planchef Skövde kommun

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy