Annons

Annons

Annons

Annons

Framtiden för Skövde flygplats

Debatt
Flygplatsen i Skövde fyller en viktig funktion!

Den politiska majoriteten i Skövde är på väg att ta ett mycket ödesdigert beslut och man kan sannerligen fundera över den brådska som präglar beslutsprocessen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) är en emot en nedläggning av Skövde Airport. Foto: Christine Olsson/TT/Lisa Bring

Bild: Lisa Bring

Annons

Oavsett vad man tycker om flygplatsens vara eller icke vara, kvarstår ändå faktum att flygplatsen har en avgörande betydelse för människors liv och hälsa.

Skövde flygplats utnyttjas av försvarsmakten, ambulansflyget och polisen för att nämna några aktörer. Det är viktiga samhällsfunktioner som har till uppgift att säkerställa vår gemensamma trygghet.

Försvarsmakten är naturligtvis en del i vårt lands försvar mot främmande makt, men försvaret har också en viktig roll att stötta det civila samhället vid katastrofer eller andra svåra händelser.

Ambulansflyget är ju som det låter, en snabb transport som är livsavgörande för de människor som är i behov av akut specialistvård. För polisflyget fungerar Skövde flygplats som ett operativt nav. Att både ambulansflyget och polisflyget är ovärderligt för att hjälpa människor i nöd förstår nog var och en.

Annons

Annons

Att våra regionala flygplatser runt om i landet spelar en viktig roll för skydd av liv, miljö och egendom står utom allt tvivel. Vid de stora skogsbränderna var det viktigt att brandflyget hade nära till en flygplats för att tanka. Just närheten till en flygplats kortar ner den tid som går åt för att tanka upp flygplan eller helikoptrar i en så viktig insats. Detsamma gäller givetvis när polisen letar efter försvunna personer och där är ju den effektiva flygtiden avgörande för att hitta människor, speciellt vintertid.

Genom Skaraborg går Västra stambanan och där transporteras stora mängder gods, inte minst farligt gods. På järnvägen transporteras också en stor mängd människor varje dag. Att Skövde flygplats skulle ha en central och avgörande roll vid en räddningsinsats på järnvägen råder det inga tvivel om. Dels skall både manskap och utrustning snabbt transporteras till vårt område och eventuella skadade personer kan behöva snabb specialistsjukvård på något av de stora sjukhusen.

Som enda civila flygplatsen i Skaraborg, som dessutom kan hantera flygrörelser i dåligt väder, spelar Skövde flygplats en viktig roll för att säkerställa en god beredskap i vårt område. Skövde flygplats är en viktig del i det nätverk av regionala flygplatser som finns runt om i landet. Att lägga ner den kan få dramatiska konsekvenser för de människor som är i akut behov av samhällets hjälpinsatser.

Sverigedemokraterna har i sin budgetmotion avsatt 100 miljoner utöver regeringens budget för att förstärka de regionala flygplatserna. För Sverigedemokraterna är det viktigt att vi har ett väl fungerande nätverk av flygplatser för att säkerställa att samhället snabbt kan hjälpa de som är i nöd.

Thomas Morell (SD), riksdagsledamot och ledamot i riksdagens trafikutskott.

Annons

Annons

Till toppen av sidan