Annons

Annons

Annons

Annons

Södra ryd

Fyra arkitektbyråer med och gestaltar Skövdes nya krematorium: ”En plats för alla oavsett tro”

Svenska kyrkan i Skövde ska bygga nytt krematorium och ny begravningsplats i norra delen av Skövde tätort. Nu är fyra arkitektbyråer med och utformar det nya krematoriet i ett parallellt uppdrag.

Text: 

Nu ska det nya krematoriet i Skövde få sin gestaltning i ett parallelluppdrag där fyra arkitektbyråer är med och tar fram förslag. Blå markering indikerar tomtområdet i norra delen av Skövde tätort, ej exakt plats för byggnader och begravningsplats.

Annons

LÄS MER: Beskedet: Här vill Svenska kyrkan bygga nytt krematorium och begravningsplats

Syfte med parallelluppdraget är hitta det arkitektkontor som bedöms ha den bästa förmågan att tillsammans med beställaren Svenska Kyrkan i Skövde gestalta det nya krematoriet i Skövde. I ett parallellt uppdrag arbetar flera arkitekter parallellt med olika förslag till utformning.

Annons

De fyra arkitektbyråer som är med är Malmström Edström i Göteborg, Barup & Edström Arkitektkontor i Malmö, AIX Arkitekter AB i Stockholm samt White Arkitekter AB i Göteborg.

Processen kommer ske med mycket dialog med kyrkan som är beställare, då Skövdes nya krematorium med ceremonilokal ska ha en gestaltning som håller över tid och utformas i samklang med den omkringliggande begravningsplatsen.

Annons

Ceremonilokalen ska vara ett rum präglat av trygghet, respekt och tillgänglighet. En plats för alla oavsett tro, menar kyrkan. Ett första diskussionsunderlag har tagits fram som beskriver krematoriets tekniska behov och de ytor som krävs.

Nuvarande krematorium finns sedan 1962 vid S:ta Birgittas kapell, Skövdes nuvarande begravningskapell med krematorium i bruk. Men nu har antalet kremationer ökat, vilket innebär ett behov av ytterligare en ugn, ett större kylrum och lokal för bisättning.

– Detta är inte möjligt att lösa i nuvarande lokaler och utrymme för tillbyggnad saknas. Till detta kommer att huvudmannen Svenska kyrkan, enligt begravningslagen, skall tillhandahålla lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler, säger Svante Jildenhed, kyrkorådsordförande, i ett pressmeddelande.

Antalet borgerliga begravningsakter och avsked ökar också, vilket gör att det behövs en lämplig lokal för dessa tillfällen. Ceremonilokalen ska vara en plats för alla oavsett tro och ett rum präglat av trygghet, respekt och tillgänglighet.

Inom tomten finns inga utgrävda fornlämningar i form av fångstgropar, boplatser och gravar samt någon mindre våtmark som man måste ta hänsyn till.

Annons

Förslaget kommer att bedömas av en grupp bestående av Claes Clausen, stadsarkitekt i Skövde, Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare i Skövde, Martin Eriksson, kyrkoherde, Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef, Svante Jildenhed, kyrkorådsordförande, Peter Erséus, extern sakkunnig, arkitekt SAR/MSA. Parallelluppdragets processledare är Anna Forsberg, Sveriges Arkitekter.

Annons

Annons

Till toppen av sidan