Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde Centrum

Högskolans projekt med äldredräkt får 3,5 miljoner kronor – av familjen Kamprads stiftelse

En del i utbildningen för alla sjuksköterskestudenter på Högskolan i Skövde är att ha en simulering i äldredräkt, ett led i att uppleva och förstå hur det är att vara äldre. Nu tilldelas projektet 3,5 miljoner av Familjen Kamprads Stiftelse.

Sjuksköterskestudenter på högskolan får under sin fjärde termin göra en simulering i äldredräkt, och då uppleva hur det är att vara äldre. Det kan leda till en ökad förståelse för åldrandet och vård av äldre personer. Nu får projektet ett miljonanslag från Familjen Kamprads stiftelse. Foto: Högskolan i Skövde

Annons

Momentet med äldredräkt utförs under fjärde terminen och sker i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC). Nyligen tilldelades Högskolans projekt "En utbildningsintervention med simulering i äldredräkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum för ökad insikt och förståelse för att åldras och leva med åldersrelaterade hälsoproblem" ett anslag på 3,5 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse.

Annons

Projektet ger studenterna möjlighet att uppleva hur det är att vara äldre, vilket förväntas leda till en ökad insikt och förståelse för åldrandet, äldre samt vård av äldre personer. Det världsunika lärandet vid Skaraborgs Hälsoteknikcentrum ”sätter sig i kroppen” genom att studenter får pröva äldredräkt och samtidigt genomföra vardagssysslor i olika scenarier i den tillgänglighetsanpassade lägenheten i SHC.

Annons

Det förväntas även att den nyvunna kunskapen och det förändrade synsättet tillämpas praktiskt. Alltså ett förändrat arbetssätt till det positiva för äldre personers hälsa och välbefinnande.

– Anslaget på 3,5 miljoner har stor betydelse för den nu pågående utbildningsinterventionen som beforskas. Projektet kan nu utökas avseende delstudier, datainsamling och att följa studenter över tid, även ett år efter avslutad utbildning. De externa medlen möjliggör även att en doktorand kan anställas, säger Catharina Gillsjö, projektledare och docent i omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Projektet ingår även som en aktivitet i EU-projektet BaltSe@nior 2.0 med hemvist i SHC, där Catharina som projektledare ansvarar för samverkan med företag, målgruppen, kommuner, region och andra aktörer för att identifiera äldre personers behov i olika miljöer.

Annons

Annons

Till toppen av sidan