Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde Centrum

Här kan högskolans forskning rädda liv – nu ska den ut och göra nytta

Genom att tidigare kunna diagnosticera blodförgiftning, eller sepsis som det också heter, har forskaren Anna-Karin Pernestig och hennes kollegor vid Högskolan i Skövde tagit fram det man hoppas ska bli ett kliniskt beslutsstödsystem. De kallar det SepsIT® – högskolans första egna varumärke.

Christine Mulder och Anna-Karin Pernestig, Högskolan i Skövde. Foto: Högskolan i Skövde

Annons

Det rör sig om digital diagnostik som ger läkaren på akuten ett tidigare och snabbare svar på om patienten har en allvarlig bakterieinfektion som kan leda till sepsis.

– Genom att ha tillgång till digital diagnostik direkt på akuten kommer läkaren kunna minska tiden för att säkerställa en diagnos och därmed rädda fler liv. Det känns oerhört viktigt för oss som forskare att kunna skapa viktig och konkret samhällsnytta, säger Anna-Karin Pernestig, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Systemet i SepsIT® är uppbyggt av ett antal mätningar av olika biomarkörer som sedan hanteras matematiskt (så kallad datamining). Dels ingår vitala parametrar som alltid mäts på akuten som exempelvis blodtryck, kroppstemperatur med mera.

Sedan tillkommer information om de biomarkörer i patientens blod som man forskar om på Högskolan i Skövde. Genom datamining av denna multimarkörpanel kan sedan ett beslutsstöd ges till läkaren. Detta beslutsstöd kan ge indikationer om det är en sepsis som patienten drabbats av.

Ett steg på vägen från forskningsresultat till samhällsnytta är att nyttiggöra sin forskning. Validering är ett verktyg för detta. Genom validering kan man att testa ett forskningsresultats potential innan man skapar konkret samhällsnytta eller tillväxt i form av en produkt, till exempel.

Christine Mulder, innovationsrådgivare på Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation (AFSI), har stöttat forskarna inom SepsIT® med valideringen av forskningsresultatet.

– Det vi har gjort mer konkret är att etablera och varumärkesskydda SepsIT ®, som faktiskt är det första varumärke som är sprunget ur nyttiggörandet av forskning från Högskolan i Skövde, säger Christine Mulder.

Annons

Annons

Till toppen av sidan