Annons

Annons

Annons

Skövde

Insändare
Insändare: Om tillräckliga resurser sätts in behöver ingen halka efter i skolan

I Socialdemokraternas Skolpolitiska program har vi en plan för vad vi vill jobba med, när det gäller att skapa en ännu bättre skola i Skövde.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Annons

Skolans samverkan med det omgivande samhället och vårdnadshavare är viktigt. Uppföljningen av skolresultaten behöver breddas för att bättre återspegla elevernas individuella utveckling och skolornas kvalitetsarbete.  

Läsförmågan är avgörande för att kunna tillgodogöra sig kunskap och en viktig indikator att fortsätta lyfta fram.

Halva mandatperioden har nu gått och vi i oppositionen i barn och utbildningsnämnden i Skövde (S V MP) lämnande in en protokollsanteckning då vi beslutade om vår verksamhetsplan 2021 – 2023 vid vårt sista nämndsammanträde för året. Där belyser vi vår oro över de otillfredsställande målresultaten gällande andel elever i grundskolans årskurs 1 som inte når kunskapskraven i läsförståelse och andel elever i årskurs 3 som inte klarar alla delprov i ämnesproven i matematik.   

Annons

Annons

Den årliga progressionsförbättringen om minst 1 % behöver kraftigt förbättras för att alla elever ska komma i närheten av 100 % måluppfyllelse. Detta kommer vi att bevaka, belysa och särskilt fokusera på under den kvarstående mandatperioden.

Om tillräckliga resurser sätts in i rätt tid behöver inga elever halka efter i skolarbetet. Det finns kommuner som med stor framgång och genom att sätta in tidiga insatser lyft sina elever, så att de når kunskapsmålen. Om andra kommuner kan så kan även Skövde.  

Robert Ciabatti (S), 2:e v ordf.

Pia Lahger (S)

Carlos Bobadilla (V)

Emelie Wärn (S)

Per Johansson (S)

Mikael Karlsson (S)

Anita Andersson (S)

Joakim Nord (S)

Désirée Sandström (MP)

Vill du också skriva en insändare? Gör din röst hörd i SN – här kan du lämna in din text.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan