Annons

Annons

Annons

Annons

Coronakommissionen: Regeringen bär ansvaret

Många av dödsfallen till följd av covid-19 i Sverige har skett inom äldreomsorgen.

Nu konstaterar coronakommissionen i sin första delrapport att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre – och att nuvarande och tidigare regeringar bär ansvaret.

Text: 

Bild: TT

Annons

I somras tillsatte regeringen en kommission för att granska Sveriges hantering av coronapandemin. I den första delrapporten konstaterar kommissionen att åtgärderna för att minska smittspridningen i äldreomsorgen kom för sent och att de även var otillräckliga.

I rapporten står att äldreomsorgen var "oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi", skriver coronakommissionen.

Bristerna inom äldreomsorgen har varit kända sedan länge, enligt rapporten.

”För dessa brister bär den sittande regeringen – liksom de tidigare regeringar som haft denna kunskap – det yttersta ansvaret".

Vidare säger kommissionen:

"Vi har bland annat funnit att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till och att det bottnade i strukturella brister som varit kända långt före virusutbrottet".

Annons

Äldreomsorgens problem måste åtgärdas, anser kommissionen. Bland annat måste riksdag och regering se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka.

Annons

Även arbetsgivarna måste förbättra sig, anser kommissionen. Det gäller till exempel att se över hur många anställda en chef ansvarar för. Andra punkter som pekas ut är anställningstrygghet och kontinuiteten i personalen. Andelen timanställda måste kraftigt minska, anser kommissionen.

"När det gäller kompetensnivån inom äldreomsorgen skiljer sig personalens yrkesmässiga sammansättning tydligt åt mellan de nordiska länderna. Sverige sticker dessvärre inte ut i positiv bemärkelse", skriver kommissionen i betänkandet.

Diskussionen om dödsfallen i äldreomsorgen är brännhet och i november riktade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skarp kritik mot att många äldre på äldreboenden inte fått vård och behandling utifrån sina individuella behov under pandemin.

En av slutsatserna som kommissionen drar är att den medicinska kompetensen måste förstärkas inom äldreomsorgen.

Till exempel genom att sjuksköterskekompetens som huvudregel bör finnas på plats på varje särskilt boende, dygnet runt under veckans alla dagar. Dessutom bör kommunerna genomföra språkutbildningsinsatser för omsorgspersonal som saknar tillfredsställande språkkunskaper.

En sådan nödvändig ambitionshöjning kan kräva stöd av statliga insatser, konstaterar kommissionen.

Annons

Fakta: Coronakommissionen

Annons

(TT)

Kommissionen ska granska Sveriges hantering av coronakrisen och tillsattes av regeringen 30 juni.

Ordförande är förra justitierådet Mats Melin.

Ledamöterna i Coronakommissionen är Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap, Ann Enander, professor i ledarskap vid Försvarshögskolan, Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, Camilla Lif, präst, Torsten Persson, professor i nationalekonomi, Göran Stiernstedt, läkare och ordförande för Karolinska Institutet, samt Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Annons

Annons

Till toppen av sidan