Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt
Debatt: Bygg ut Västra stambanan nu!

Sverige behöver bygga ut Västra stambanan som är en av landets absolut viktigaste och mest trafikerade järnvägssträckor och som binder ihop Sveriges två största städer. När person-och godstrafiken ökar så måste underhållet och utbyggnaden hänga med.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Trafikverket måste omgående få ett tydligt uppdrag att planera för en utbyggnad av Västra stambanan av två helt nya spår från Alingsås och till Göteborg”, skriver Sten Bergheden (M) i en debattartikel.

Bild: Oscar Strandberg

Annons

Västra stambanan är helt avgörande både för personpendling och för godstrafiken. Godstrafiken till och från Sverige sker till mycket stora delar via Göteborgs hamn och Västra stambanan och banans betydelse för svensk industri och handel är oerhört viktig.

Om inte transporterna kan ske med ökad leveranssäkerhet och ökad robusthet i systemet äventyrar vi befintliga företag och jobb men också framtida investeringar i svensk industri och handel.

Västra stambanan borde varit utbyggd för länge sen men det hjälper inte att gråta över spilld mjölk utan vad som måste göras är att man tar tag i problemet här och nu.

Trafikverket måste omgående få ett tydligt uppdrag att planera för en utbyggnad av Västra stambanan av två helt nya spår från Alingsås och till Göteborg. Planeringskostnaderna för två nya spår är beräknad till cirka 300 miljoner och själva utbyggnaden skulle kosta ca 13 miljarder. Denna utbyggnad är nödvändig och skulle dels öka framkomligheten avsevärt men också minska restiden mellan Stockholm och Göteborg med cirka 30 minuter. Det innebär att en resa mellan Sveriges två största städer skulle minska från 3 timmar till cirka 2 och en halv timme till en kostnad av cirka 13 miljarder kronor.

Annons

Annons

Dessutom skulle både gods och personpendling öka och få bättre och säkrare restider på Västra stambanan. Det är med detta sagt märkligt att regeringen istället planerar att bygga höghastighetståg med en restid på drygt två timmar mellan Göteborg och Stockholm för över 250 miljarder när lösningarna på en snabb pendling mellan Göteborg och Stockholm redan finns inom räckhåll med en utbyggnad av Västra stambanan.

Självklart behöver vi bygga ut fler järnvägssträckor för att klara framtidens behov men det kan vi göra utan att bygga dyra och olönsamma höghastighetsbanor som de flesta experter helt har avvisat av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Västra stambanan är en lönsam utbyggnad och kan bli klar inom rimlig tid jämfört med höghastighetståg som kommer att ta både längre tid och vara direkt olönsamma.

En utbyggnad av Västra stambanan skulle stärka konkurrenskraften för våra svenska företag och för hamnen i Göteborg i närtid. En stärkt infrastruktur skulle öka investeringsviljan, framtidstron och skapa fler jobb och tillväxt i Sverige. En utbyggnad av två nya spår skulle öka robustheten, minska restiderna och skapa fler pendlingsmöjligheter på Västra stambanan.

Regeringen och januaripartierna borde lägga höghastighetståget i papperskorgen och omgående istället lägga all kraft på att planera och bygga ut Västra stambanan.

Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan