Annons

Annons

Annons

Samlokaliseringen av grundsärskolan i Skövde

Debatt
Replik: S svar på kritiken om särskoleflytten – kan vända i frågan

Barn- och utbildningsnämnden i Skövde har kritiserats från flera håll för förslaget om att flytta och samla grundsärskolan på Rydskolan. Nu bemöter Socialdemokraterna kritiken som framkom i en insändare och säger också att de ännu inte satt ner foten i frågan.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik till Margareta som skrev en insändare om grundsärskolans flytt: ”Varför värnar inte S om de svagaste?”:

”Margareta” skriver i sin insändare att: Plötsligt kan man läsa att politikerna vill flytta grundsärskolan till Rydskolan. Det ”Margareta” inte känner till är att uppdraget om att utreda förutsättningarna för en samlokaliserad grundsärskola F-6 vid Rydskolan gavs till sektorchefen under föregående mandatperiod av dåvarande nämnd. Alltså inget som plötsligt uppkommit.

Grundsärskolan i Skövde kommun är idag organiserad på fyra enheter; Billingskolan (1–6), Vasaskolan (7–9), Lundenskolan (1–9) och Rydskolan (F-9) med fyra olika rektorer. Rektorerna på dessa enheter har ett delat uppdrag mellan grundskola och grundsärskola.

Annons

Annons

”Margareta” skriver också att: Grundsärskolan betyder mångfald och integration när den finns på olika skolor. Att sätta alla särskoleelever på en skola och dessutom i Ryd! är att segregera dessa elever! Är S plötsligt emot mångfald och integration och för segregation? Helt riktigt är inte påståendet då Vasaskolan åk 7–9 (grundsärskola ämnen) är i förslaget undantagna vilket innebär att dessa elever kommer att gå kvar på Vasaskolan.

Bild: Lars Ströman

Och vi ställer oss frågande till varför det skulle det betyda segregation och att vara emot mångfald att ha särskoleelever på Rydskolan? Vi tycker det är tråkigt att tonen mot Ryd är så negativ. I oppositionsgruppen finns ledamöter som gått i skola i Ryd vilket är en stor tillgång i våra diskussioner. Men vi ska inte föregå händelserna då vi inte fattat något beslut ännu, men vår uppfattning är att det skulle vara bra om verksamheter som Skövde kommun har rådighet över förläggs till Ryd för att öka mångfald och integration.

Vi har full förståelse för att föräldrar och vårdnadshavare är oroliga. Vi håller med om att det finns fördelar med mindre enheter för de skörare eleverna. Men vi ser också fördelar med en skolenhet med en samlad kompetens som kan ge eleven bättre möjligheter att utvecklas efter sin unika förmåga.

Oppositionsgruppen i Barn- och utbildningsnämnden (S V MP) har under denna mandatperiod varit eniga i samtliga beslut och vi kommer att vara eniga även i denna fråga.

Annons

Vi har dock inte definitivt satt ner foten utan kommer att lyssna på berörda och vända på alla stenar så att vi inte missar något innan vi går till beslut i ärendet. De fackliga har inte i enlighet med det samverkansavtal som gäller i kommunen ställt sig bakom tjänstemännens förslag vilket vi noterat.

Annons

Oppositionsgruppen i Barn- och utbildningsnämnden:

Robert Ciabatti (S)

Pia Lahger (S)

Per Johansson (S)

Emelie Wärn (S)

Mikael Karlsson (S)

Joakim Nord (S)

Anita Andersson (S)

Carlos Bobadilla (V)

Désirée Sandström (MP)

Läs också: Föräldrar och personal upprörda: ”Det hade blivit ramaskri om man hanterat någon annan elevgrupp på det här sättet”

Läs också: Skolpolitikern överraskades av hårda föräldrakritiken: ”Det är ingen som hört av sig”

Läs också: Insändare om grundsärskolans flytt: ”Varför värnar inte S om de svagaste?”

Läs också: Förslaget: Kommunen vill samla grundsärskolan i Rydskolan

Annons

Läs också: Insändare: Politiken utnyttjar de svagaste för att spara pengar!

Läs också: Insändare: Ta inga beslut om Skövde kommuns grundsärskolor utan ordentlig kunskap!

Läs också: Debatt: SD stöttar inte en samlokalisering av särskolan i Södra Ryd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan