Annons

Annons

Annons

Samlokaliseringen av grundsärskolan i Skövde

Beskedet efter omfattande kritiken: Beslut om samlad grundsärskola skjuts upp

Kritiken har varit omfattande mot förslaget om att flytta grundsärskolan och samla den på Rydskolan. Nu har barn- och utbildningsnämnden valt att avvakta med beslut i frågan.

Text

Läs mer: Här hittar du alla artiklar och insändare om kritiserade förslaget för grundsärskolan

Bild: Kristina Claesson

Annons

Annons

Barn och utbildningsnämnden kommer inte att lyfta ärendet kring samlad särskola på sitt möte i december.

— Vi har lyssnat och förstår att det finns många obesvarade frågor som skapar osäkerhet och oro. Nämnden behöver tid för att ytterligare fördjupa sig i utredningens slutsatser och de olika inspel som har kommit från bland annat föräldrar och lärare, säger Anders Karlsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, i ett pressmeddelande.

Efter kritik från Skolverket så gavs 2018 ett politiskt uppdrag till sektor barn- och utbildning om att utreda förutsättningar för framtida utveckling av verksamheten, inte minst när det gäller kvaliteten för eleverna.

Anders Karlsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Skövde. Foto: Privat

Sett ur ett helhetsperspektiv kom utredningen fram till att en samlad grundsärskola skapar bättre förutsättningar för att säkerställa kvaliteten i verksamheten, menar nämnden. Denna syn delade inte vårdnadshavare, personal, fackförbunden, som har kritiserat förslaget om att flytta verksamheterna och samla dem på Rydskolan.

Oppositionspartierna har också föreslagit en återremiss i frågan.

Nu är beskedet att nämnden avvaktar med beslut för att ta in de synpunkter som kommit in.

Annons

— Ambitionen med uppdraget har varit att sätta eleverna i första rummet. Vi ska ha en god kvalitet i särskolan och det är viktigt att vi skapar förutsättningar för framtiden. Vi har respekt för de synpunkter som kommit till oss och vi kommer därför att avvakta med beslut i frågan, säger Marianne Gustafson (KD), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan