Annons

Annons

Annons

Samlokaliseringen av grundsärskolan i Skövde

Debatt
Debatt: SD stöttar inte en samlokalisering av särskolan i Södra Ryd

Sverigedemokraterna Skövde kommer inte att stödja grundsärskolans samlokalisering till Rydskolan, det skriver de i sin debattartikel om den just nu hetaste frågan i kommunpolitiken.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverigedemokraterna motsätter sig en flytt av grundsärskolan till Rydskolan. De vill att ärenden återremitteras och utreds mer.

Bild: Jan Andersson

Annons

Den 7/12 är planen att Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fatta beslut om sammanslagning av grundsärskolan till Rydskolan.

Det har nyligen varit insändare i SLA och SN samt ett inslag i lokalradion där stark kritik framförts mot nuvarande beslutsavsikt. De som står bakom kritiken är de två starkaste målgrupperna, nämligen föräldrarna och lärarna som står mitt i förändringsförslaget. Även lärarfacken delar till huvuddelen föräldrarnas kritik. Kritiken är mycket tydlig och kan sammanfattas med ”det blir sämre för barnen”.

Vi delar de uppfattningar som framförs i insändarna. Det har inte varit dialog och information i den omfattning och tid som kan betecknas som anständig. Delaktigheten har varit bristfällig. Det har heller inte varit fokus på särskoleeleverna och deras inlärningssituation och övriga sociala del. Även den minsta förändring kan uppfattas som dramatisk i den gruppen. Föräldrarna framför med skärpa att ”beslutet togs över våra huvuden utan att vi ens fått chansen att tala om vilka konsekvenser det medför”.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna Skövde stödjer inte det nuvarande förslaget, utan kommer att den 7/12 ge förslag till återremiss. Det innebär att vi inte kommer att bejaka nuvarande förslag, och vi kommer att begära förnyad granskning.

Det vi kommer att framföra är att beslutsunderlaget för samlad grundsärskola ska lokalmässigt förutsättningslöst kompletteras genom att:

● Sätta eleven i fokus så att det framgår hur behoven tillgodoses för elever som läser ämnen, respektive elever som läser ämnesområden.

● Inhämta och inarbeta förnyat underlag ur vårdnadshavarens, barnens, personalens samt lärarfackens perspektiv.

● Redovisa antalet elever som läser ämnen, delvis ämnesområden och tvärtom, så att nuvarande beslutsunderlags argumentering kan styrkas.

● Tydliggöra hur elevens språkutveckling och umgänge under skoltid, utanför skolans lektionssalsmiljö kan främjas.

● Redovisa konsekvensanalys som omfattar pedagogiska, sociala och ekonomiska konsekvenser om elever/vårdnadshavare väljer bort grundsärskolan och beslutar att deras barn ska gå som integrerade elever istället.

● Komplettera det ekonomiska underlaget så att det tydligt framgår om och när i tiden en sammanslagning kan ge besparing och driftseffektivisering, samt storleken på denna. Bryt ner på områdena lokaler, personal, hjälpmedel, läromedel, et cetera.

● Redovisa konsekvensanalys av lokaler så att det framgår vad det kostade att anpassa Billingskolan till särskola, vad det kostar att anpassa lokaler på Rydskolan eller annan skola, samt vad avsikten är med Billingskolans grundsärskolelokaler samt eventuell kostnad för detta.

Annons

● Överse om Skolinspektionens rapporter som används för motivering ännu är relevanta som argumentering, då bristerna åtgärdades 2017 och det inte nämns någon rekommendation för en samlad grundsärskola. Infoga Skolinspektionens beslut, förstudien de hänvisar till och andra relevanta handlingar i beslutsunderlaget.

Annons

● Byta rubrik från arbetsnamnet ”Samlad grundsärskola” till annat arbetsnamn så att det framgår att Vasaskolan är undantagen.

● Bibehålla och utveckla tanken med att organisera grundsärskolan under en rektor.

Sverigedemokraterna Skövde genom Anders Friedländer (SD), ledamot BUN och Therese Steise (SD), ersättare BUN.

Läs också: Föräldrar och personal upprörda: ”Det hade blivit ramaskri om man hanterat någon annan elevgrupp på det här sättet”

Läs också: Skolpolitikern överraskades av hårda föräldrakritiken: ”Det är ingen som hört av sig”

Läs också: Insändare om grundsärskolans flytt: ”Varför värnar inte S om de svagaste?”

Annons

Läs också: Förslaget: Kommunen vill samla grundsärskolan i Rydskolan

Läs också: Insändare: Politiken utnyttjar de svagaste för att spara pengar!

Läs också: Insändare: Ta inga beslut om Skövde kommuns grundsärskolor utan ordentlig kunskap!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan